Бъди доброволец

Доброволчеството за Прозрачни планини е преживяване, което обхваща разнообразни теми и дейности. Доброволците ще научат много, ще се срещнат с различни истории, ще изследват и проучват… Всичко това с цел гражданите да имат основна роля в решаването на съдбата на планинските ни ресурси. Темите, по които работим, са:

temi

Във всяко направление има теренна, документална и комуникационна работа. Първо ще намериш обобщено описание на видовете работа, а след него – конкретно описание на дейностите по всяка една от темите.

Доброволческите ангажименти се обуславят спрямо нуждите на инициативата и твоето свободно време.

vols

Какво представлява теренната работа?

Това включва обхождане на определен терен с цел идентифициране на казуси, мониторинг, събиране на материал/доказателства, извършване на специфични проучвания във връзка с конкретен план за управление (паркове, води, гори, територии). Работа се извършва в екип, задължително оборудван с джпиес и фотоапарат (тоест снемат се координати и се правят снимки). Провеждат се срещи с местни хора.

 

Какво представлява документалната работа?

Въвеждане на данни (пренасяне на информация от хартия в електронен вид), поддръжка на база данни; работа с географски информационни системи (ГИС); проучвания; мониторинг; анализи; събиране на местни контакти; превод.

 

Какво представлява комуникационната работа?

Работа ще е насочена към комуникация с експерти и онлайн комуникация. Примерните дейности включват привличане на хора; управление на фейсбук страница; модериране на онлайн платформата; писане на материали – за фейсбук страницата и блога; участие в събития като представител на проекта; проследяване на определени теми в медиите и социалните мрежи; набиране на средства; превод.

 

Управление на паркове

parkove

Доброволците ще работят с експерти по управление на територии и по конкретни планове за управление на Природни и Национални паркове (Пирин, Рила, Рилски манастир, Витоша). Задачите ще включват ходене на терен с цел събиране на информация за спазването на режимите, целите, зонирането и стратегиите, определени в плана за управление на съответния парк. Ще се анализира доколко те са адекватни и има ли нужда да се променят в новия план за управление. Ще се прави оценка на настоящото положение и ще се определят измененията, настъпили през годините.

Профил на доброволеца:
 • планинари
 • опит в работата на терен
 • Подходящо за хора, изучаващи биология, екология, туризъм, горско стопанство и други подобни

 

Управление на води

vodi

Доброволците ще работят с експерти по водите и по конкретни реки и планове за управление на речни басейни. Задачите ще включват събиране на нова и анализ на съществуващата информация за състоянието на съответна река; работа по казуси при управлението на реките и изготвяне на препоръки към планове за управление на речните басейни. Ще се работи в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление на водите (по реките Струма, Места, Марица, Арда, Искър и техните притоци).

Темите, които ще се засегнат са прочистване на речни корита, добив на инертни материали (пясък), коригиране на реките (диги), замърсяване на реките, работа на ВЕЦ-ове, изледване на морфологията, химията и биоразнообразието в реката. Доброволците ще работят

 • онлайн – редовно следене на дейността на отговорните институции и информацията, която се публикува;
 • на терен – работа с полева техника (джипиес, измервателни уреди, фотоапарат и т.н.), попълване на полеви формуляри;
 • провеждане на теренни проверки – замервания (на водно количество и др.), наблюдения какво се случва с ВЕЦ-овете;
 • участие в хидробиологични проучвания;
 • нанасяне на информацията в база данни;
 • следене на конкретни казуси (онлайн, проверки на място, звънене по телефон)
Профил на доброволеца:
 • природолюбители и хора, обичащи да са сред природата
 • опит в работата на терен
 • Подходящо за хора, изучаващи биология, екология, туризъм, горско стопанство и други подобни

 

Управление на гори

gori

Доброволците ще работят с експерти по горите и заедно ще идентифицират и разработват казуси, от които ще се извлекат препоръки към конкретните документи, по които ще работим. Това са областните планове за развитие на горските територии в Югозападна България.

Някои от темите, по които ще се работи, са нелегални сечи, ловни концесии, проучвания на гори, които са по-малко изследвани и са ценни за биоразнообразието). Доброволците ще общуват с местните хора относно проблемите им в района; ще взаимодействат с институции.

Профил на доброволеца:
 • Природолюбители и хора, обичащи да са сред природата
 • Опит в работата на терен
 • Подходящо за хора, изучаващи горско стопанство, екология, туризъм, биология и други подобни

ВАЖНО!

За всяка едно тези доброволчески направления се предвижда първоначално обучение, разясняване на методиката на работа и експертна подкрепа в началото. Изисква се отговорност към поетите задължения и самостоятелност и инициативност при изпълнението на доброволческите дейности.

 

 

Онлайн и офлайн комуникация

communication

Доброволците ще работят с комуникационния екип на инициативата, а задачите ще са разнообразни и подходящи за хора с разнообразни интереси и умения. Примерни доброволчески дейности включват:

 • Преводи от английски на български език и обратно за блога, фейсбук, платформата. Част от информацията може да е специализирана;
 • Поддържане на онлайн платформата и социалните мрежи – модериране и управление на съдържанието;
 • Помощ за набиране на средства за инициативата – идеи за и провеждане на интересни събития (благотворителна разпродажба, концерт);
 • Представяне на инициативата Прозрачни планини на подходящи събития, в училища, комуникация с партньорски проекта; изграждане на бази данни от контакти
 • Помощ за онлайн и офлайн комуникацията с творчески предложения и IT умения;
 • Следене на медиите по конкретни теми.
Профил на доброволеца:
 • природолюбители
 • подходящо за хора, изучаващи или занимаващи се с PR, журналистика, маркетинг, фотография, изкуство, преводи и други подобни.
 • част от работата ще може да се извършва онлайн от вкъщи

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Ако искаш да бъдеш част от инициативата Прозрачни планини, прати мейл на volunteer@prozrachniplanini.org, като прикачиш своето CV и кратка мотивация защо искаш да си доброволец и с какво време разполагаш.

Краен срок за кандидатстване – няма. Ще има регулярни срещи с всички желаещи.

2 comments

 • Димитър Манолов

  Бих искал да се включа като доброволец към проекта „Прозрачни Планини“. Тъй като по принцип работя с документална обработка и комуникация бих искал да участвам при теренните проучвания. Често пътувам и обичам да ходя в планината.

  Ще чакам обратна връзка за предстоящи мероприятия и задачи.

  Поздрави,

  Димитър

  • Прозрачни планни

   Здравей, Димитър!

   Радваме се, че искаш да се включиш в инициативата Прозрачни планини! Прати имейл на volunteer@prozrachniplanini.org с няколко изречения за мотивацията си и CV. След това координаторът на доброволците ще ти пише с инфо кога и къде ще бъде следващата среща на доброволците!

   До скоро!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *