Възражение за неотразени проепоръки на Прозрачни планини за Рила

12004081_1656763061202891_4818694893819590749_n

На 24-ти септември 2015 г. от Прозрчни планини подадохме становище по проекта за нов план за управление на Национален парк Рила.

Основните проблеми, които не са решени в проекта на Плана за управление на НП Рила, изготвен от ДЗЗД „Рила Консултанти“, според нас бяха:

  1. В плана няма ясна забрана за строителството на нови ски писти и ски лифтове, което през последните години се доказа като най-голямата опасност за дивата природа в националните паркове.
  2. Не са предвидени никакви мерки за ефективно ограничаване на човекопотока в района на Седемте Рилски езера до нива, които не влошават природозащитното им състояние и не създават опасност от заблатяването и унищожаването им.
  3. В плана няма изискване за ограничаване на сечите в горите в 75% от територията на парка, какъвто е стандартът на IUCN за управлението на националните паркове в Европа. Предвидените в почти целия парк поддържащи и възстановителни дейности в горите, които са нужни за опазване на природата, следва да са допустими единствено в останалите 25% от територията на парка.

Преди около месец получихме отговор от авторите на проекто-плана. Неочаквано за нас повечето ни бележки и препоръки не са отразени.

На 1-ви февруари 2016 г. ние решихме да изпратим възражение до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) относно неприемане на нашите препоръки и описание на мотивите ни да поискаме връщане на проекто-плана на Възложителя, съответно Изпълнителя.

Възражение до МОСВ за Рила – Прозрачни планини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *