Горите не са само за дърводобив, а осигуряват вода, въздух и място за почивка

Гората не е само за дърводобив. сн. А. Ралев

Горите не са само за дърводобив
сн. А. Ралев

На 10 март в София се проведе кръгла маса, на която Министерство на земеделието и храните представиха законодателни мерки за подобряване на контрола в горския сектор и ограничаване на незаконната сеч. Повече информация за срещата и показаните презентации, може да намерите тук. Тук ви представяме

позицията на Прозрачни планини към работата на МЗХ в областта на горите:

Гражданските и неправителствени организации подкрепяме представените днес от МЗХ промени в Закона за горите и наредбите към него. Те са насочени към ограничаване на прекомерното изсичане на горите и неустойчивото ползване на горските ресурси. Ние ще съдействаме за тяхното приложение на практика. Много от предложенията са революционни за горската система. Вижда се, че Министерството на земеделието и храните отчита екологичните и социалните функции на гората и се предприемат действени мерки за тяхното опазване.

В тази връзка от Прозрачни планини искаме да предложим следващите стъпки, които Министерството на земеделието и храните да предприеме, а именно:

 • Разделяне на контрола от управлението на горите, като Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции по горите да станат изцяло независими от държавните горски предприятия, а Изпълнителната агенция по горите да се отдели от Министерството на земеделието и храните като самостоятелен контролен орган.
 • Запазване на вековните гори и определяне на минимум 10 % гори във фаза на старост във всяка област, като за целта тези гори бъдат изрично посочени в Областните планове за развитие на горските територии.
 • Гарантиране на пълна прозрачност на управлението на горските територии и дейностите в тях. За целта трябва да бъде създадена онлайн система, която да показва на аерофото снимки всички горски планове, планирани сечи, маршрути за извозване на дървесина и цялата налична документация, свързана с ползването на дървесината на определена горска територия. Със специални приложения за телефон гражданите да могат да направят собствена проверка на терен, за да разберат какво се случва.
 • Пълна екологична сертификация държавните гори. По този начин ще се гарантират най-високите стандарти за опазване и управление на българските гори.
 • Прекратяване на практиката за заобикаляне на горските планове и добив на дървесина под формата на санитарни сечи. Този вид сечи да се прилагат само по изключение и доказани каламитети.
 • Въвеждане на GPS на превозните средства, превозващи дървен материал, за да се докаже, че електронните билети не се ползват повторно.
 • Възможност за увеличаване на контрола на дейностите в горите чрез включване на неправителствени, граждански организации и длъжностни лица от общините.
 • Регламентиране на ясни цели на управление на горските територии, не само за дърводобив, а опазване на водите, противодействие на ерозия, свлачища и наводнения, които да бъдат заложени в Областните планове за развитие на горските територии.

 

2 comments

 • ясен

  Това е похвално което се предлага,но дано го приемат като законодателна мярка!!!!!

 • Валя

  Без да отричам крайната нужда от спиране на незаконните сечи, трябва да посоча, че е необходимо рязко намаляване на ЗАКОННИТЕ. Не може в район на наводнение да се провежда гола сеч. Ама била с позволително, ама горските знаели какво правят, ама тя гората имала срок за възстановяване и всичко си било наред. Тези обяснения са безкрайно цинични и не могат да възкресят удавените.
  Всяко позволително за сеч е изнесено в сайта на Изпълнителната агенция по горите и лесно може да се изчисли какви непосилни за природата площи и количества се изсичат година след година на определени места. Само за населено място Габрово (не се броят селата) общо за последните 3 години са издадени над 1200 позволителни, някои са за стотици кубици. За първите 3 месеца на тази година позволителните са 140. Такива размери на сечта нормални ли са?
  Та ако можете да прокарате нови, ограничителни и защитаващи горите промени в законовите положения, това действително би дало резултат. Ще се радвам да може да се постигне. Всичко останало е мижи да те лажем. Към момента пропастта между държавните органи и хората е непреодолима, съжалявам.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *