За нас

Проект „Гражданско участие за устойчиви планини“ (№ CSP 019-172 / 11.7.2013 г.) или казано по друг начин Прозрачни планини е инициатива на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Сдружение „Байкария“ и Рибарско сдружение „Балканка 2009″. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

4

Рибно езеро, Рила

Целта на проекта е създаване на работещ модел за устойчиво управление на природните ресурси в България с участието на гражданското общество в съответствие с Орхуската конвенция.

Подцели на проекта са:

  • Развитие на капацитета на природозащитните организации и граждански групи, както и създаване на мрежа от съмишленици
  • Създаване на иновативен и устойчив модел за информиране и участие на активни граждани в управлението на планинските ресурси и предоставяне на инструменти за неговото прилагане (интернет платформата prozrachniplanini.org)
  • По-добро разбиране и решаване на местни проблеми свързани с управление на горските и водните ресурси и устройство на територията в планински райони

logo_BgSwiss_CMYK_1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *