За сечите в горите… Проверка в местност Черната скала

В горите се сече и това е факт, от който не можем да избягаме. Сред основните функции на горите е и предоставянето на ресурси за ползване – например все още много хора в България се отопляват на дърва.

DSCF8947
В горите често се случват и природни бедствия в резултат на силни ветрове или обилен снеговалеж, масови появи на вредители (каламитети) и др. Пожарите, естествени или причинени от човека, също са често явление в българските гори през последните години. Природните нарушения са събития, които променят напълно облика на цели райони. След тях в горите обикновено се извършват различни лесовъдски дейности като например събиране и изнасяне на засегнати дървета, залесявания и други. Това се прави от една страна, за да се използват ресурсите на гората, а от друга – за да се даде възможност на гората да се възстанови по-бързо след бедствието.

DSCF1729

Типичен пример за природно нарушение и свързана с него лесовъдска намеса е сечището в района на природна забележителност „Черната скала“ над Боровец. Много се шумя за този случай в медиите.

Екип на Прозрачни планини направи проверка на място и установи следното:

Щетите са резултат от природно бедствие в резултат на силна буря и вятър – ветровал/ ветролом през лятото на 2012 г. в района на Черната скала, който засяга смърчовата гора в района. Ветровалите и ветроломите са резултат от действието на вятъра. Ветровалът е поваляне, изтръгване на дърветата с плитка коренова система – смърч, бреза и бук заедно с корените. Ветроломът е пречупване на стъблата на дървета, изкривяване на стъблата, чупене на клони и върхове. За смърчовите гори точно ветровалите са природните нарушения с най-голямо влияние в исторически аспект – основно заради плоската коренова система на смърча, която не е способна да осигури устойчивост на дървото при много силни ветрове.

DSC00691

Отсечено дърво с контролна горска марка, показваща закоността на сечта.

Макар на терен да се вижда поголовна сеч и липса на дървета, следи за незаконни действия няма. Това не изключва възможността за незаконна сеч на отделните дървета. На други места такива случаи са честа практика.

Нашите препоръки за по-бързо възстановяване на гората са:

Площта на сечището е около 2-3 ха (представете си 2-3 квадрата със страна 100 м) и позволява естествено възобновяване. Според Закона за горите до 3 години след природно бедствие не се извършва изкуствено залесяване на оголените площи. Важно е да се освободят пространства за развитие на самосев, тъй като на тази надморска височина такива типове гора се развиват оптимално.

В момента 95 % от площта е покрита с вършина (клони и други отпадъци от сечта). С времето тя ще изгние и ще се превърне в мъртва дървесина – много важна за естествените процеси в горите.

DSC00706

Струпване на вършината, която с времето ще се превърне в мъртва дървесина.

Повече за различните видове природни нарушения в горите може да прочетете тукDSC08474

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *