Какво означава „естетически качества на ландшафта“ и защо е важно за управлението на природните ресруси

Иракли

Източник: Александър Иванов

Естетичното възприятие на ландшафта има до голяма степен абстрактен характер.То може да бъде колкото обективно, толкова и субективно преживяване. На първо място повечето хора възприемат естествения пейзаж  визуално.  Като цяло, обаче, естетичното възприятие е много сложен емоционален и личен процес, в който се съчават сетивните способности на хората . Тези способности може да са вродени, интуитивни или придобити в процеса на възпитанието (в семейството или институционално) или от  заобикалящата ги социална и обществена среда.

Какво определя естетичните качества на ландшафта?

Естетичните качества на ландшафт са съвкупност от признаци, които позволяват да се оцени неговото състояние, външен вид или признаци. Тези признаци определят достойнствата или съответно недостатъците на ландшафта от гледна точка на личната естетика на всеки един от нас.

Защо е важно?

Има няколко съществени причини да се вземат естетическите качества на ландшафта под внимание.  На първо място живописните пейзажи и ландшафти привличат посетители в защитените територии за различни видове туризъм или други дейности на открито. Историята на туризма ясно показва, че естествената среда и красивата природа са допринесли за започването и популяризирането на  различните видове туризъм. Впечатляващите природни обекти и уникален ландшафт имат значително влияние върху цялостнто развитие на конкретни местности, региони или страни. Пример за подобни местности са парковете с уникални природни забележителности Йелоустоун или Гранд Каньон. Освен, че „Йелоустоун” e първият в света национален парк в защита на дивата природа , той е и основна туристическа дестинация, носеща милиони долари приходи  в цели два американски щата –Уайоминг и Монтана. В Бъгария подобни природни забележителности, макар и с далеч по-малки мащаби са, Белоградчишките скали например.

Начинът, по който дадена територия се управлява, оказва директно влияние върху физическия му външен вид. Естетическите качества на ландшафта следователно може да се разглеждат като вторичен ефект от доброто управлявание на територии. Именно затова е важно при вземането на решения при управлението на природните теритотии да се помисли за естетическо въздействие на взетите решения върху ландашфта. Опазването на уникалните ланшафти, оценката и разкриването на естетичните им качества са важна задача за местните организации и институции за управление, както и за представителитена туристическия сектор.

Какво влияе на естетичните качества?

Повечето благоустройствени или други дейности, които се нуждаят от разрешителни за строеж, променят пейзажа. Каквито и да са достойнствата на самото благоустройство или териториално развитие, управляващите тази територия трябва да се уверят, че развитието е на правилното място и проектирано по начин, който да се впише по естествен начин в дадена територия. Промените могат да предизвикат въздействия върху ландшафта, които донякъде могат да бъдат прогнозирани .Това е много важно, когато мястото е чувствително. Ето защо са разработени методи за оценка на въздействието върху ландшафта като част от по-широк процес на оценка на въздействието върху околната среда.

 

Източник: Александър Иванов

Източник: Александър Иванов

Визуални промени

Понякога дори визуалнитепромени могат да окажат огромно отражение върху естетическите качества на дадено място. Следователно те също трябва да бъдат оценени. Визуалните промени на ландшафта, например, оказват влияние върху възможностите за зрителен отдих на посетителите и като цяло върху възможностите за рекреация в дадена област.  Антропогенно въздействие върху ландафта на дадено място може да окаже изгражането пътища, насипи, изкуствени езера, язовири, ВЕЦ-ове, тристическа инфраструктура и други съоръжения,  които имат отражение върху общото състояние на ландшафта. Измененията от подобни промени  върху ландшафта могат да бъдат преки,  със значително преобразуване на всички ландшафтни компоненти като естествените видове ландшафти, което да доведе освен до визуални промени и до по-съществни изменения като промени в  динамиката на функционирането и структурата на съществуващите местни ландшафти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *