Какво се „крие“ в старите гори?

Какво се „крие“ в старите гори. Вековните гори най-често свързваме с големи дървета, редки видове птици, животни и понякога гъби. Рядко, обаче, се сещаме или забеляваме мъховете, но те всъщност са една много важна част от горската екосистема. В България хората, които се занимават с тази част от растителното царство, се броят на пръстите на едната ръка. Нашият експерт Гори Зорница Стратиева разказва за мъховете, каква е тяхната функция и защо е важно да се опазват горите, които им осигуряват защита и подходяща среда.

Екологичните функции на мъховете

Рогоплодни мъхове

Рогоплодни мъхове

Мъховете са един от най-важните компоненти на биоразнообразието, като се срещат в разнообразни хабитати във всички части на света.  Те имат многобройни екологични функции. Само малка част от тях включва укрепване на почвата срещу ерозия, регулиране на водния поток. Освен това те „помагат“ на покълването на семената на другите растения и създават микросреда, подходяща за дребни безгръбначни животни. Мъховете образуват приземната растителна покривка в горските и тревните съобщества. На тези „горски килими“ често се възхищавамe, когато стъпим в подобни гори.

Малко предистория

Мъховете са едни от най-древните представители на растителното царство на сушата. Предполага се, че са се появили преди 500 млн. години. Te нямат корени, не цъфтят и не произвеждат семена. Най-често се прикрепват към походяща почва, скални пукнатини, кора на дървета и храсти, гниеща дървесина (т.е всичко, което експертите наричат субстрат). Прикрепянето се случва с помощта на ризоиди. Ризоидите са нишковидни структури (едноклетъчни или многоклетъчни), които не са свързани с доставка на вода. Най-често растат събрани в туфи на влажни и сенчести места. Част от мъховете имат изправени стебла с листа, които са изградени най-често от един слой клетки.

Горите и мъховете – връзката

В България основната заплаха за мъховете е разреждането на горите. Причината е, че при липса на влага, която се осигурава от дърветата, растението изсъхва изключително бързо. Негативно влияние върху мъховете оказват събирането им в големи количества за украса на саксии или извличане на торф от торфищата. Всички мъхове са вечнозелени с изключение на някои едногодишните видове.

Размножаването

Мъховете често се размножават вегетативно чрез пъпки.

Мъховете – къде и колко

В света са известни 14 000 – 15 000 вида мъхове. В Европа са разпространени около 1 745 вида мъхове, като от тях 406 са включени в европейския Червен списък. В България се срещат 769 вида мъхове, от които 249 са включени в Червената книга на страната.

Aвтор: Зорница стратиева. Използвани са данни на Анна Ганева или Райна Начева.

Един коментар

  • Благодаря за интересната статия. Дано все повече хора започнат да се замислят за природата и нейното запазване в естественото ѝ състояние. Разрушаването на екосистемите е процес, с който човечеството се е заело много активно, без изобщо да се замисля какви могат да бъдат последствията. А можеше да е друго яче, хората просто да правят всичко възможно да живеят в хармония със заобикалящата ги среда. Но уви, малко са те :)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *