Липса на баланс между институциите, бизнеса НПО и при изготвянето на Плана за управление на НП „Рила“

Рила, сн. Андрей Ралев

Рила, сн. Андрей Ралев

Освен за плановете за управление на Пирин и Витоша, започваме да ви информираме и за работата по изготвянето и актуалицията на още един план от приоритетния ни Югозападен район – този на Национален парк „Рила“. Планът се изготвя в момента и ще е валиден за периода 2015-2024 г. В средата на миналата седмица, 20 май 2015 г. в Паничище се проведе учредително събрание на Обществен консултативен съвет (ОКС) към дирекцията на нацоионален парк „Рила“. Съветът бе създаден с участие на 21 от 31 поканени институции и организации.

На срещата парковата дирекция представи пред заинтересованите страни и потенциалните учредители на консулатативния съвет предвидените дейности по устройството и управлението на защитената територия, сред които поддържащите и възстановителните дейности в гори, земи и водни площи, посетителската инфраструктура и капиталното строителство, интерпретацията и образователните програми и планирането и оптимизацията на управлението и т.н.

Липса на баланс между институции, бизнес и НПО

Основното нещо, което прави впечатление, е липсата на баланс между НПО-сектора и държавните и общински администрации и представителите на бизнеса в съвета. От присъствалите 21 участника едва 6 са НПО, от които само 2 природозащитни НПО, сред които Сдружение за Дива природа „Балкани“ и Българска Фондация Биоразнообразие. Участие в срещата взеха кметове и техни представители от региона на Национален парк „Рила”, басейнови дирекции и други държавни институции.

Актуализиране на плана за управление на НП „Рила“

Освен формалните въпроси по учредяване на съвета беше представена и дискутирана работата по актуализиране на Плана за управление на НП „Рила“. Изпълнител на поръчката е „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“. Това, което прави отново впечалтение е, че подобно с другите два плана, които следим в момента на Пирин и Витоша, сроковете за изготвяне на проекта за план на НП Рила са изключително къси. Това, според експертите, означавана че Плана може да бъде направен прибързано, без достатъчно събрана информация, което предполага много пропуски и реални опасения за недотам качествен резултат.

Очаквайте повече информация от нас и за този план!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *