Над 11 500 се подписаха за опазване на горите в България

внасяне на подписките

Внасяне на подписките

На 17 февруари в 11:00 ч. връчихме лично на заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов над 11 500 подписа за опазване на горите като природен, туристически и културен ресурс. Освен подписката, която от Прозрачни планини събирахме през последните няколко месеца (над 8945 подписа), внесохме в МЗХ и подписка за спиране на сечите и последващо залесяване, стартирана от Инициативен комитет, гр. Шипка (2612 подписа).

Внасяне на подписката

Внасяне на подписката

Представяме ви отново нашите искания и предложения и снимки от днешната акция.

Живата ела с нашите искания.

Живата ела с нашите искания.

1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори. Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.

1.Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори.

1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори.

 

 Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.

Всички държавни гори да бъдат екологично сертифицирани.

2. Да се забрани износа на необработена дървесина от държавните гори.
3. В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи. В Природен парк “Рилски манастир” да се забрани стопанско ползване на гората, така както е в Национален парк „Рила“. Да се спрат „санитарните сечи” – освен съгласуваните от експертния съвет на ИАГ с участие на представители на природозащитни НПО.

В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи.

В природните паркове да се забранят окончателните фази на възобновителните сечи.

4. МОСВ да издаде заповед – режимите за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 да станат задължителни веднага за всички гори от мрежата.
5. ИАГ да стане независима структура от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), за да може контролът на сечите да е независим от ползването.
6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.

6.До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.

6. До 9 месеца да се изготвят всички Областни планове за развитие на горските територии с активното участие на местните общности.

7. Да се възстановят всички горски контролни пунктове по пътищата и мобилните екипи за контрол на незаконни сечи. Глобите да се връщат в контролния орган.

 

2 comments

  • Владимир Киров

    Трябва да има мораториум над сечта. Не казвам, че никога повече не трябва да се отреже дърво в България, но безобразната сеч трябва да бъде спряна, а дарвената мафия да отиде в затвора. Чак след това сеченето да бъде разрешено, но строго контролирано. И горските да да ги подменим максимално. В противен случай ще останем без гори.

  • Чавдар Босилков

    Нека запазим горите,те са нашия дроб.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *