Националният парк като марка за качество

19322_1_PNDBL

Национален парк Dolomiti Bellunesi, Снимка: http://www.dolomitipark.it/

Освен територия на уникално разнообразие на растителни и животински видове, които се нуждаят от опазване и съхранение, Националният парк трябва да разпознава и своето културно, антропологично и икономическо значение за района. В следствие е важно изграждането на взаимовръзка с местното население, при която паркът е ангажиран в културните традиции и поминъка му, а то от своя страна е склонно да оказва съпричастност и подкрепа в дейностите му по опазване на околната среда.

Едно от предложенията на Прозрачни Планини за начините, по които Национален парк Пирин може да допринесе за устойчиво развитие на района, се изразява в дейности по популяризирането на местните стопанства и продуктите, които те предлагат, включително създаването на разпознаваема местна марка по примера на Новото Тракийско злато и Странджа.

Тези идеи могат да бъдат илюстрирани с един интересен пример – цялостния подход на Национален Парк Dolomiti Bellunesi.

Национален парк Dolomiti Bellunesi, Снимка :http://www.dolomitipark.it/

Национален парк Dolomiti Bellunesi, Снимка :http://www.dolomitipark.it/

С цел да обедини природното, културното и икономическото си значение, в Национален парк Dolomiti Bellunesi се ражда идеята за проекта Carta Qualita, или Харта за качество. Проектът е реализиран с финансовата покрепа на ЕС през 2000 г., за да създаде област на икономическо развитие, включваща всичките 15 общини, съседни на парка. Накратко, този проект определя критерии, на чиято база логото на парка – Campanula morettiana – или Bluebell (вид камбанка, ендемично цвете за територията на Доломитите) – може да бъде използвано за сертифицирането на продукти и услуги, гарантиращи определен стандарт на качество и съобразени с мерките по опазване на околната среда.

Carta Qualita работи двустранно:

 • Едната му функция е да осигури стандарт на качество за посетителите на Парка: продуктите и услугите, носещи Bluebell логото на парка, спазват стандарти, дефинирани и поставени от парка, и допринасят за цялостното и качественото му „изживяване“. За всяка сфера на икономическа дейност са съставени протоколи, указващи изискванията за качество и опазване на околната среда, които трябва да бъдат спазени, за да й бъде дадено логото на парка и да бъде включена в Carta Qualita.
 • От своя страна, паркът провежда дейности по популяризирането тези продукти и услуги, включени в Carta Qualita, като ги прави разпознаваеми както на местно, така на национално ниво. Тези дейности включват безплатното разпространение на брошури; рекламиране в бюлетина на парка, който се изпраща редовно до жителите на всичките 15 местни общини; организиране и участия в местни и национални изложби и фестивали; рекламиране в специална секция на сайта на парка (който отчита над 150 000 посещения в годината).

През 2010г., 10 години от първоначалния й вид и след ревизията й през 2006 г., Carta Qualita е обновена, най-вече с цел да осигури по-голяма гъвкавост в ангажирането на бизнеса в намаляване негативния ефект върху околната среда и популяризиране дейностите на парка като обособи в максимално ясен вид различни нива на стандартите за качество, да насърчава и промотира в по-голяма степен бизнеса, следващ най-високи стандарти, а също и да опрости бюрократичните процедури по сертифициране. В следствие промените от 2010 г. Carta Qualita разпределя критериите за сертифициране в следните категории:

 • Golden Bluebell Bio Golden Bluebell: включва продукти и услуги, направени или предлагани на територията на 15-те местни общини, и сертифицирани от трети страни за съобразеност с мерките по опазване на околната среда – органично земеделие, Ecolabel, ISO 14001, Emas;
 • Silver Bluebell: включва продукти и услуги, направени или предлагани на територията на 15-те местни общини, и спазващи правилата и регулациите, поставени от парка;
 • Friends of the Park: фирми, предлагащи услуги (като магазини, ресторанти, туроператори) не непременно на територията на 15-те общини, но в сътрудничество с парка за постигане на целите му по опазване на околната среда и устойчиво развитие. Тези фирми служат за „посланици“ на парка както на местно, така и на национално и международно ниво. Тук също са включении събития като фестивали, изложби, спортни и културни мероприятия, организирани както на територията на 15-те общини, така и извън нея, а също така инициативи по образование за околната среда.
Снимка: http://www.dolomitipark.it/

Снимка: http://www.dolomitipark.it/

Продуктите и услугите, които Carta Qualita сертифицира, попадат в следните категории:

 • Вкусовете на парка: Традициите в производство на местни хранителни продукти е тясно свързано с дивото и полудиво отглеждане на добитък (както крави, така и овце и кози), което е било основна икономическа дейност до средата на миналия век – голяма част от „вкусовете на парка“ заемат сирена, месо и колбаси. Паркът е инвестирал в реконструирането на пет планинските мандри, с което допринася за възраждането на Алпийската млекодобивна индустрия. Освен тях, много бройни са производителите на планински мед, традиционни сортове бобови растения,ябълки, ечемик, лимец, орехи и лешници;
 • Менюто на парка: В следствие на споразумение между Парка и някои ресторанти се ражда инициативата „Меню на парка“. Така посетителите на ресторанти, носещи логото на Парка, ще могат да опитат ястия, приготвени с хранителните продукти, също маркирани с логото на Парка;
 • Настаняване: Една от основните цели на защитените територии е да съгласуват мерките по опазване на околната среда с туристическия интерес. С тази идея паркът „насочва“ посетителите към места за настаняване, предлагащи качествено и природосъобразно обслужване. Алпийските хижи, фермите, стаите под наем, хотелите, къмпингите и хостелите могат да се представят с логото на парка, ако следват определени екологични практики, отнасящи се до пестене на вода и електроенергия, рециклиране и намаляване на количеството отпадъци, използването на местни продукти в предлаганите ресторантьорски услуги. Туристите също така могат да открият безплатни рекламни материали за парка на тези места и получат основна инфромация за посещението на защитената територия;
 • Занаятчийство и търговия: Голямото историческо и културно значение на традиционното занаятчийство за съжаление е в контраст с ниската му икономическа рентабилност. За да съхрани и разпространи тези дейности, паркът дава логото си на всеки бизнес, отдаден на традицинните за района изкуство и занаяти. Търговците, от своя страна, също са ангажирани в популяризиране на парка: предоставят информация за него и местни туристически оферти, както и разпространяват материали и публикации на парка;
 • Образование за околната среда: Тези дейности са от изключително значение за парка, тъй като популяризират култура на опазване и подобряване ресурсите на околната среда, познание за територията на парка, както сред туристи, така и сред местни жители, и стимулират индивидуално и социално поведение съобразено с принципите на устойчиво развитие;
 • Събития: Обществените събития, които искат да използват логото на парка, трябва да се съобразят с определени изисквания за качество. По-конкретно, брандът на парка може да бъде използван от културни инициативи и събития, популяризиращи местните традиции или целящи опознаване на територията на парка. Те трябва да са съобразени с целите на Парка по опазване на природните ресурси, трябва да имат минимален екологичен отпечатък и послания съвместими с визията и ценностите на парка.
Снимка: http://www.dolomitipark.it/

Снимка: http://www.dolomitipark.it/

Понастоящем, фирмите и търговците, участващи в Carta Qualitaна Национален Парк Dolomiti Bellunesi наброяват 250. Това е най-голямата италианска бизнес „общност“, обединена около защитена територия.

В последните години, качеството и иновациите на проектите на парка, включително Carta Qualita, са признати на национално и международно ниво с множество награди и сертификати, като например: награди от WWF Италия за насърчаване на устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието; сертифициране по EMAS, Ecolabel, ISO 9001 и ISO 14001; Eurosolar; и много други.

Източник: http://www.dolomitipark.it/

Текст: Ана Нончева

Един коментар

 • Владимир Николчовски

  Много точна информация! Аз съм професионален пчелар и от 5 години работя с пчеларската асоциация Apicoltura Dolomiti. Член съм на местната пчеларска асоциация. По тяхна покана от април тази година ще създам и собствен пчелин в парка. За съжаление това, което правят те, никога не може да се случи в България…. Съвършено друга култура и възпитание!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *