Неизпълнение на Заданието за разработване на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ и бързане с процеса по финализирането му

P1020622

Вчера, 27 ноември 2014 г., част от екипа на „Прозрачни планини” присъстваха на семинар за представяне на резултати от проведените проучвания при подготовката на новия план за управление на НП „Пирин“. По време на срещата се разгледа  Част 1: „Описание и оценка на парка“ – Трети модул, която включва описание на характеристиките на парка и околните територии, идентифициране на проблемите и оценка на състоянието на парка.  Нашият извод от срещата е, че до момента изпълнителя на Плана за управление не е събрал достатъчно информация и не е завършил ключови анализи на данни необходими за съставяне на цялостна оценка на състоянието на Национален парк „Пирин”. От дискусията стана ясно, че авторите на плана са отворени към наши предложенията, които обаче, трябва да бъдат внесени в най-кратки срокове.

В рамките на срещата бяха представени резултатите от две социологически изследвания – представителни на национално и регионално ниво. Резултатите от проведените анкети показват, че 88% от населението смята, че икономическия растеж и благополучието са важни за обществото, но това трябва да става, без да се застрашава природата. Като основни поминъци на хората от района данните сочат преработвателната промишленост и шиваческата промишленост.

DSCF1450

сн. А. Ралев

По време на дискусията беше постигнато единодушие с авторите на Плана по отношение необходимостта от решаване на проблемите с пашата на едър рогат добитък; обособяване на маршрути за ски-преходи и други екстремни спортове, както и обособяване на места за палатки до всяка хижа.

Проблемите, на които „Прозрачни планини” обръща внимание, са:

 • Взимане на  управленски решения за парка без наличието на изчерпателни доклади и данни. През следващите три месеца се очаква да приключат ключовите доклади. Пример за това е фактът, че през декември 2014 г. изпълнителят ще представи режимите и нормите, предвиждани в Плана за управление на парка, но в същото време ще се проведе проучване на броя на туристите.
 • Заинтересованите страни нямат достъп до готовите доклади преди провеждането на общественит обсъждания и семинари. Това е пречка за навременното информиране и формулирането на адекватни становища и мнения по темата.
 • В докладите до момента съществуват сериозни противоречия. Така например, в описанието за  някои видове (мечка, вълк, сърна, пернатонога кукумявка, глухар и др.) е записано, че вследствие на строежите в ски-зона с център „Банско“ и бракониерството, има намаляване или изчезване на популациите на видовете, а в оценката е записано, че няма съществени изменения.
 • Направени са съществени пропуски по отношение нарушенията в Национален парк „Пирин”. Не е споменато превишаване на площта на концесията на ски-зона с център „Банско” и липсва опис на екологичните последствия. Не е обърнато внимание на бракониерството в парка.
 • Не е посочена причината за цитираното в докладите замърсяване с амониева селитра на територията на ски-пистите. Вариантите са два: или в резултат на производството на изкуствен сняг или заради наторяване на противоерозионните затревявания на пистите (нарушение на чл.21 на Закона за защитените територии).

Важно е да отбележим, че през следващите 3 месеца ще бъдат организирани още три срещи за обсъждане на останалите части от новия План за управление на Национален парк „Пирин“. Първата от тях е през декември 2014 г. По време на нея ще бъдат разгледани Част 2: „Дългосрочни цели и ограничения“ и Част 3: „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите на плана“. С цел решаване на изброените по-горе проблеми, ние от „Прозрачни планини“ предложихме по време на вчерашния семинар отлагане на срещата през декември. Въпреки подкрепата на много от заинтересованите страни, предложението беше отхвърлено поради липса на време и наближаващи крайни срокове.

Ние от „Прозрачни планини” ще присъстваме на всички предстоящи срещи с цел проследяване внимателно процеса по изготвяне на Плана за управление. Вероятните теми на срещата през декември 2014 г. ще бъдат предложенията в Плана за промени в зонирането на парка, както строителството на нови съоръжения и сечта в парка.

3 comments

 • Antoaneta Petrova

  Още едно следствие от употребата на химикали по пътя за х. Бъндерица през зимата – изчезнаха дивите цветя, в това число и редки видове. Когато преди години водех любители ботаници от чужбина, бяха ахкания и молби да намерим къде да спрем, за да снимаме.
  Сега покрай пътя е абсолютно изключение да се видят камбанки, редки лопени, напръсници или орхидеи.

 • Михаил Станчев

  Добре че се влючихте. По всичко личи, че ще е лобистки План. Надявам се да успеем да опазим горите от „Инвеститорските намерения“ и да защитим интересите на хората, които искат да има природа.

 • делян светославов кузмов

  вярвам ви и сърцето ми е с вас!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *