Опазване на естественото състояние на част от река Влахинска

P1000629

На 25 ноември се проведе Eкспертен съвет в РИОСВ Благоевград. Това е вторият подред съвет след юли месец тази година. Целта на съвета беше да се реши дали ще се строи нов мини ВЕЦ на река Влахинска над Кресна или не. Проектът включва ново строителство на мВЕЦ, който захваща 800 метра от река Влахинска, наречен разширение на стария мВЕЦ. Предвижда се старата централа да престане да работи, като за новопредвидения мВЕЦ ще се използват нейните тръби, които ще се удължат надолу по течението на реката с 800 метра до новата сграда и ще се използва същото количество вода, както и преди. Така с изграждането на новия мВЕЦ ще се унищожат единствените 800 метра останали незасегнати от ВЕЦове в средното течнение на реката. Новият мВЕЦ ще бъде с 2 пъти по-голяма мощност заради по-големия воден пад. Представители на „Прозрачни Планини” в експертния съвет бяха Иван Мишев от рибарско сдружение „Балканка 2009“ и Андрей Ковачев от СДП „БАЛКАНИ“. Основната тема на този съвет беше изготвянето на експертните становища, платени от инвеститора – „Съюза за защита на природата” и от ръководителя на катедра „Екология“ в Биологическия факултет на СУ.

Тези 2 експертизи влязоха  в противоречие с докладите, изготвени от Природонаучния музей на БАН, които бяха представени на съвета през юли месец 2014 г. Платените от инвеститора експерти се опитваха да докажат, че или не съществуват защитените видове от НАТУРА 2000 (видра, поточен рак), или местообитанията им във Влахинска река са несъществени за тези видове или пък мВЕЦ въобще не вреди (крайречните гори). Всички други присъстващи специалисти, включително представителите на Природонаучния музей на БАН и на Басейновата дирекция на МОСВ в Благоевград, на РИОСВ, както и представителите на „Прозрачни планини” с факти показаха несъстоятелноста на тези експертизи и противоречивата информация, която те дават. В крайна сметка бе гласувано решение за неодобряване на проекта. Битката за река Влахинска обаче, още не е приключила. Сега могат да се очакват обжалвания на инвеститора на това правилно решение в непредвидимата българска съдебна система.

Автор: Андрей Ковачев

Един коментар

  • Stoitze Andreev

    Браво. Една добра вест. Оказва се, че все пак може да има и обективни мнения. А що се отнася до ползата от новия ВЕЦ, полза ще имат само вносителите на предложението на фона на общата картина с производство на електро енергия у нас. А вредите ще бъдат несъмнено повече за гората и фауната в района в сравнение с ползата за шепа собственици. Познавам добре поречието на река Влахинска, където имах удоволствието да работя преди години и смятам, че решението е правилно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *