Особености на българските ВЕЦ–ове и техните проверки

Река след ВЕЦ. Снимка: Иван Мишев

Река след ВЕЦ. Снимка: Иван Мишев

Последните няколко месеца част от екипа на Прозрачни планини извърши теренни проверки на работата на редица водноелектрически централи (ВЕЦ) от приоритетния за инициативата Югозападен район. Експертът ни Води – Иван Мишев заедно с представители на Басейнова дирекция Благоевград провериха водни централи, разположени на реките са Отовица, Рилска, Благоевградска Бистрица, Ощавска, Влахина, Брезнишка, Цапаревска, Санданска Бистрица, Пиринска Бистрица, Петровска, Янколица, Костена, Каменица, Ретиже, Сушичка, Вотръчка, Извора.

Защо са необходими подобни проверки?

ВЕЦ-ове създават големи пречки за придвижването по дължината на реката за животинския свят. Припомняме, че собствениците на централите по принцип са длъжни да спазват поне минимални изисквания, като например да се оставят 10% от средното водно количество да тече по реката (екологичен минимум) за да поддържат речната екосистема жива. Освен това на теория може да се правят така наречените „рибни проходи”, но в България все още няма законови разпоредби, които да задължават собствениците на ВЕЦ-ове да ги правят, няма и норми как се правят. Резултатът е, че практически всички ВЕЦ-ове са направени или без такива „проходи”, без реална функция. Това беше и целта на проверката – да се установи дали и кои ВЕЦ-ове спазват тези минимални изискавания, за да се поддържа живота в реките. Резултатите от тях ще обобщим накратко тук. Екипът ни се натъкнак на очевидни нарушения на водохващанията на реките Янколица, Каменица, Ретиже Костена и Влахина – за тях ще разкажем по-подробно тук. Накратко проверките на екипа ни показаха, че с  изключение на водохващанията на МВЕЦ-ове на реките изброените по-горе реки, централите до известна степен спазват условията по разрешителните за водовземане от повърхностни водни тела.

Има проверка – има вода, няма проверка – няма вода

Запушен рибен проход при река Янколица. Снимка Иван Мишев, експерт Води

Запушен рибен проход при река Янколица. Снимка Иван Мишев, експерт Води

Така може да се обобщят резултатите от направените проверки. на проблемните ВЕЦ-ове. Ето и какво откриха наши представители по време на въпросните проверки. Експертите ни се натъкнаха на доста показателен случаи при проверката на ВЕЦ-а на река Янколица. Там се оказва, че хода на рибния проход е преграден изцяло с камъни и чували с пръст, а през рибния проход не преминава никаква вода. Според  разрешителното на този ВЕЦ оттокът необходим за поддържане на екосистемите след водохващането е 30 л/сек. По време на проверката преградите пред рибния проход са премахнати, след което минималният воден отток след водохващането е осигурен. Рибният проход е почистен от самия оператор на ВЕЦ-а, който обаче отказва да подпише констативния протокол, съставен от служителите н Басейновата дирекция. Предстои съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение  по Закона за водите на собственика на МВЕЦ-а. Проблем, обаче се оказва това, че протокола не е подписана от представителя на ВЕЦ-а. Подобни казуси не са изключение, а по-скоро практика. Масово подобни протоколи не се подписват, а причинита е, че при внасяне е в съда наказателния акт пропада заради липсата на подпис. Въпреки това е съставен констативен протокол на основа на който ще бъде съставен акт.

Рибен проход на р. Костена. Снимка: Иван Мишев, експерт Води

Рибен проход на р. Костена. Снимка: Иван Мишев, експерт Води

Подобна се оказва и ситуацията при водохващането на водната централа на река Костена, където на входа на рибния проход са намерени камъни и клони, които намаляват притока на вода към рибния проход. По време на проверката е отчетено, че през рибния проход преминават 13 л/сек вода. По условията на разрешителното им минималния воден отток на водохващането е 20 л/сек, което количество също е крайно недостатъчно, за да поддържа реката жива.  В резултат на проверката бе направено предписание да бъде осигурен необходимия екологичен минимум и да бъдат премахнати клоните и камъните на входа на рибния проход.

Защо ВЕЦ се охранява с брадва?

Интересна и с елемент на изнанада се оказва проверката на екипа на Прозрачни планини и басейнова дирекция Благоевград на  река Каменница. По време на проверката експертите буквално хващат „в крачка“ един от служителите на МВЕЦ-а, отговарящ за поддръжката на водохващането на централа. Служителят, снабеден с брадва,  премахва буквално пред проверяващите дъска, с която е преграден входа на рибния проход. След премахване на дъската, височината на водния стълб отчетен е 13см, отговарящ на 39 л/сек. В резултат на нарушението е съставен констативен протокол на основата на който ще бъде постановен акт за установяване на административно нарушение  по Закона за водите.

За „внезапността“ на една внезапна проверка

Не по-малко интересна се оказва проверката на мини ВЕЦ-а на р. Ретиже.  В началото на октомври експертът ни Води подава сигнал до басейнова дирекция Благоевград, с който съобщава за неосигуряване на минимален воден отток през рибния проход на водохващането на. При предишна проверка рибният проход е намерен напълно запушен  с чували, камъни и дъски. Водата, преминаваща през преградата е била не повече от 1 – 2 л/сек. По условията на разрешителното за водовземане минималното водно количество, което трябва да преминава през рибния проход е доста повече – 45 л/сек. В резултат на сигнала е трябвало да се проведе т.нар. внезапна проверка с представители на Прозрачни планини и служители на дирекцията. В деня на проверката, обаче, служителите от басейнова дирекция Благоевград вземат представител на мини ВЕЦ-а, който е трябвало да осигури транспорт до мини ВЕЦ-а, с което проверката се оказва не само не толкова внезапна, но и напълно безсмислена. Експерът ни и представителите на дирекцията чакат близо 30 минути представител на ВЕЦ-а след което съвесем естествено нарушения не са открити.

Проверката е вече направена, нарушения няма

Въпреки официалното искане на нашо експерти да участват в проверката на водохващанията на МВЕЦ-ове по река Влахина съвместно с Басейнова дирекция, такава е извършена от служители на отдел „Контрол” на Дирекцията без присъствието на представители, подали сигнала. И до ден днешен нямаясен отговор защо проверката е без наш представител. Резултатите при тази проверка са ясни –  нарушения не са констатирани. При предишна проверка установихме, че през рибния проход не преминават повече от 30-35 л/сек воден отток. За сравнение разрешителното за водовземане минималният воден отток, който трябва и да преминава през рибния проход, е 160 л/сек. При минала проверка без представители на басейновата дирекция е  установено още, че рибния проход е нефункционален.

Текст: Иван Мишев, експерт Води

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *