Парк за пример: Национален парк Баварска гора

bavarian_forest_14_by_dragooonie-d3k16irЦелта на националните паркове по света е да запазят непокътнати пейзажи, да предоставят на посетителите възможността да се докоснат до дивата природа, да я опознаят и да разберат как тя функционира. Екосистемите в националните паркове трябва да бъдат оставени да се развиват без намеса на човека. Въпреки това  националните паркове не съществуват в изолация, а имат множество екологични и социално-икономически връзки с околните територии. Понякога целите в различните области си противоречат една на друга. Затова една от функциите на Плановете за управление е да постави приоритетите сред всички тези задачи.

„Let nature be nature” („Нека природата си остане природа“) е цел и мисия на национален парк Баварска гора. Заедно с национален парк Шумава в Чехия те представляват най-голямата непрекъсната площ гора в Централна Европа. Никъде другаде между Атлантическия океан и планината Урал такава площ не е оставена да се развива без човешка намеса – с ествествените процеси в природата. Паркът Баварската гора е създаден през далечната 1970 г. и е първият национален парк в Германия. Той е допълнително разширен през 1997 г., като сега обхваща 24250 хектара. От 70-те години на миналия век до сега броят на националните паркове в Германия се е увеличил до 14.

Паркът се посещава от около 760 000 човека годишно благодарение на развитата мрежа от пешеходни маршрути, многобройните информационни съоръжения и добре организирана програма от курсове по екологично образивание. Всичко това прави парка  важен икономически фактор в региона. Изследване на университета във Würzburg показва, че годишно приходите, които парка генерира, достигат до 28 млн. евро.

Националният парк оформя облика и характера на района. Той е изключително важна институция в областта на  устойчивия туризъм и помага за заздравяваането на икономиката в областта. Важно е да се отбележи, че интересите на местните хора се вземат предвид при планирането и дейностите в парка.

Планът за управление  на Баварска гора е изготвен през 1997 г., допълнен през 2007 г. и влиза в сила края на 2011 г. Валидността му е 10 години и се дели на две части – цели и приложения Документът поставя средносрочните цели, дава насоки за ежедневната работа на адмнинистрацията на парка и предоставя ценна информация за посетителите.

Концепция

Националният парк е отговорен за опазването на типична централноевропейска, предимно облесена ниска планинска верига с естествените и полу-естествените екосистеми. Тези екосистеми се считат за национално природно наследство, което трябва да се запази за сегашните и бъдещите поколения в съответствие с Баварския закон за опазване на природата и тяхната наредба за националните паркове. Според плана за управление запазването на естествените природни процеси  и непокътнатата динамика на екосистемите са от изключителен приоритет за парка. В дългосрочен план горите в парка трябва да  се превърнат отново в естествени без намесата на човека. Това означава, че природни събития като щети от вятъри сняг, насекоми и гъби, също да се приемат за важни фактори за естественото развитие на гората. В граничните зони на парка (на 500 м от границата) се следи природните събития да не нанесат щети върху горите извън парка.

До средата на 19-ти век рисове напълно изчезват от Бавария. Видът е реинтродуциран отново в района на Национален парк Шумава в Чехия през 80-те години.  Днес  двата национални паркове Баварска гора и Шумава представляват ключово местообитание за редкия вид, като от там животните се разпространяват и в нови райони. Снимка: Nationalparkregion Bayerischer Wald / Manfred Delpho

До средата на 19-ти век рисове напълно изчезват от Бавария. Видът е реинтродуциран отново в района на Национален парк Шумава в Чехия през 80-те години. Днес двата национални паркове Баварска гора и Шумава представляват ключово местообитание за редкия вид, като от там животните се разпространяват и в нови райони.
Снимка: Nationalparkregion Bayerischer Wald / Manfred Delpho

Стопанско ползване

На територията на националния парк не се развиват стопански ползвания, които са несъвместими с целта на парка. Планът за управления предвижда те да бъдат прекратени колкото се може по-скоро.  Планирани са преходни периоди по културна и социо-икономически причини.  Територии и паметници с културно и историческо значение трябва да се запазят.

Фокус върху екообразованието и научната дейност

Паркът е отворен за хората, като целта му е да даде възможност на посетителите да се докоснат до дивата природа и да го ползват за устойчиви рекреационни и образователни дейности.  Откритията на научните изследвания също допринасят за природозащитата, екологичното образование и устойчивото горско стопанство извън границите на парка. Паркът се приема като институция за екологично образование, който спомага за разбирането на природата и опазването на околната среда. Образователни и развлекателни съоръжения също така допринасят и за информирането на широк кръг от хора.

Сред приоритетите в научната дейност на парка се поставят проучването  и документирането на развитието на горските екосистеми  без човешка намеса. Това се проследява чрез дългосрочен мониторинг на територията на парка. По-специфични теми се разглеждат в допълнителни изследователски проекти, като в интерес на ефективността те могат да бъдат възложени и на трети страни (университети, научни институти).

Автор: Андрей Ралев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *