План за управление на горите за следващите … 100 години или как ще ги стигнем американците?

На 22 юни (понеделник) в Биологическия факултет на Софийския университет Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН организира лекция на тема:

Кой се адаптира при управлението на горите?

Екологичен мониторинг, защитени видове и адаптивно управление на горски хабитати в щата Вашингтон, САЩ

Лектор беше д-р Теодора Минкова от Департамент за управление на природни ресурси на щата Вашингтон, САЩ. Малко по-надолу може да разберете повече за д-р Минкова и нейната биография, както и да разгледате презентацията. При възможност от страна на лектора е възможно да се организира още една презентация в Лесотехнически университет в София, за което ще ви информираме своевременно.

А тук искаме да споделим само няколко факта, които ни направиха впечатление по време на презентацията:

  • Промените в горските екосистеми настъпват бавно и изискват дългосрочно наблюдение, поради което тяхното управление се планира за период от 100 години.
  • Участието на всички заинтересовани страни (stakeholders) при управлението на горите е труден и сложен процес, който крие своите предизвикателства, но общественото приемане (social acceptance) е от водещо значение.
  • При големи природни нарушения в защитени територии, падналата дървесина се оставя на място, за да участва в естествените горски процеси. Извън защитените територии подходът към падналата дървесина е различен и подлежи на обсъждане сред заинтересованите страни.
  • 25 % от приходите от управлението на публичните гори/обработваеми площи/аквакултури остават за управляващата институция, като тя решава колко от тях да бъдат инвестирани в научни дейности. Останалите 75 % от приходите отиват за подпомагане на местната общност – училища, инфраструктура, затвори, болници и др.
  • План за действие и управление на популацията на вълка е изработен още преди вълците да са мигрирали на територията на щата Вашингтон от съседните щати, където се провеждат програми за реинтродукция.

 

Презентацията:

За лектора:

Д- р Теодора Минкова е завършила магистратура по зоология в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1993. За кратко работи в Софийската зоологическата градина. От 1994 до 2002 г. е научен сътрудник в Института по Зоология – БАН (сега ИБЕИ – БАН). През това време развива и защитава докторантура върху организацията на съобщества от дребни бозайници под ръководството на доц. д-р Васил Попов.

От 2003 година работи като еколог в Департамента за управление на природни ресурси на щата Вашингтон, САЩ. Първоначално води програма за мониторинг на местообитанията на защитена горка улулица и изработва план за управление на местообитанието на канадския рис на щатските земи във Вашингтон. От 2010 година ръководи програма за приложни научни изследвания в експериментална щатска гора с площ

2 comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *