Подай своето становище за Рила бързо и лесно

website2

В момента се изготвя Плана за управление на Национален парк Рила. Само с активна обществена кампания може да бъде гарантирано, че защитата на дивата природа в парка ще продължи да бъде основен приоритет, а допуснатите грешки с развитието на туризма през последните години – няма да бъдат повтаряни.

Общественото обсъждане ще бъде на 23 септември от 9.00 часа в Драматичния театър в гр. Благоевград (обявата).

Кой може да изготви становище?

Всеки гражданин, без непременно да бъде специалист в дадената област има право да подаде становище с препоръки, които трябва да бъдат взети предвид от тези, които изготвят плана.

Как и къде се подава становище?

Становището трябва да е писмено и да се подаде до възложителя – Дирекцията на Национален парк „Рила“, лично срещу входящ номер или по пощата с обратна разписка на адрес: гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В, ДНП Рила, след което по телефон (тел.: 073/880537) да се поиска входящ номер. Становището трябва да се подаде до 23 септември включително. Не забравяйте адреса за обратна връзка. При възможност изпратете ни копие от вашето становище на info@prozrachniplanini.org.

Достъп до документите:

Резюме на проблемите:

Основните проблеми, които не са решени в проекта на Плана за управление на НП Рила, изготвен от ДЗЗД „Рила Консултанти“,са:

 1. В плана няма ясна забрана за строителството на нови ски писти и ски лифтове, което през последните години се доказа като най-голямата опасност за дивата природа в националните паркове.
 2. Не са предвидени никакви мерки за ефективно ограничаванена човекопотока в района на Седемте Рилски езера до нива, които не влошават природозащитнотоим състояние и не създават опасност от заблатяването и унищожаването им.
 3. В плана няма изискване за ограничаване на сечите в горите в 75% от територията на парка, какъвто е стандартът на IUCN за управлението на националните паркове в Европа. Предвидените в почти целия парк поддържащи и възстановителни дейности в горите, които са нужни за опазване на природата, следва да са допустими единствено в останалите 25% от територията на парка.

 

Ако имате нужда от помощ при разписването на Вашето становище може да ползвате  бланката под снимката, която да доразпишете със свои думи, за да изразите своята позиция:

11216706_1643603829185481_4138879093872325737_n

 

 

До
Господин Красимир Андонов
Директор
Дирекция национален парк „Рила“
Благоевград 2700, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В, п.к. 56
office@rilanationalpark.bg

 

Копие до
ДЗЗД Рила – Консултанти
office@portfoliopm.eu
iber@iber.bas.bg

СТАНОВИЩЕ

 

 

От:
Име:
Адрес за контакти:

Относно: Становище по проект на план за управление на НП Рила, изготвен от ДЗЗД „Рила Консултанти“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДОНОВ,

 

Запознах се с проекта за актуализация на плана за управление на национален парк Рила на ДЗЗД Рила – Консултанти, изпълняващ обществена поръчка № 01331-2014-0001 „Планиране и оптимизация на управлението – Актуализиране на План за управление на НП “Рила”. Становището ми е, че този проект е недовършен и не е съобразен с международните стандарти за управление на национален парк (категория II по IUCN), тъй като в предоставените материали липсва съществена част от изисканата по задание информация, а режимите допускат строителство, сечи и други значими човешки въздействия в почти целия парк. Срокът за обществено обсъждане, макар формално спазен, реално затруднява гражданите за запознаване и изразяване на становище, тъй като за най-големия национален парк в страната е даден минималния възможен по наредба срок от 20 дни като 7 от тях са почивни.

 

Основните проблеми, които виждам в този проект, са:

• Липсата на възможност гражданите да се запознаят с последния вариант на карта на зонирането;

• Тълкуването, допуснато в приложение 3.2.2. към плана, че строителство на нови спортни съоръжения е допустима дейност съгласно ЗЗТ, и че забраната за нови спортни съоръжения важи само в 40% от територията на парка, показва необходимост от ясна забрана на строителството на територията на целия парк на всички видове спортни съоръжения, включително ски писти, ски лифтове и влекове;

• Допускането на добив на дървесина в рамките на поддържащи и възстановителни дейности без каквото и да било ограничение на територията на целия парк, въпреки препоръката на IUCN в минимум 75 % от територията на нациоаните паркове да не се извършва никаква човешка дейност, включително добив на дървесина за поддържащи дейности;

• Намаляване на площта на парка с над 3000 ха без адекватен анализ, карти и аргументация;

• Липса на адекватен анализ какъв е реалният ефект от отнемането на водни количества за питейни и енергийни нужди за екосистемите, съответно липсва регламентиране на евентуално допълнително ползване на водните ресурси на планината.

• Недопустимо включване на НПО, сред чиито учредител е частна фирма, развиваща мегапроект застрашаващ НП Рила – „Дестинация Рила“, – като организация поименно включена в 7 проекта.

Настоявам за изрични забрана за строителството на нови спортни съоръжения на територията на целия парк и за реални мерки за ограничаване на хората в циркуса на 7-те езера.

В заключение, считам че в този вид проектът не гарантира бъдещо опазване на природата на Рила и опазване на обществения интерес и трябва да бъде върнат за преработване.

 

С уважение,
/подпис/

Дата:

4 comments

 • Красимира Георгиева

  Предлагам, циркуса на 7-те Рилски езера да бъде посещаван максимум от 200бр. туристи на ден през летните месеци, като в тази бройка включвам и хората от лагера на Бяло братсво за м.август, или да има разрешителен /забранителен/ режим, за да се създадат условия Природата да се самовъзстанови. Специалисти от БАН и Биологическият факултет на СУ да се обединят и да излезнат със становище за помощта, която ние хората трябва да окажем, за да спре заблатяването на езерата. След като бъдат определени туристическите пътеки в парк Рила, да се маркират с хоризонтална и вертикална маркировка и да се поставят указателни табели.

 • Таня Илиева

  Специално за района на 7-те рилски езера искам да посоча, че докато там функционира лифт – проблемът няма да се разреши. Оставете любителите на природата да изкачат 3 часовата пътека до циркуса и ще видите как ще намалее потока от туристи. Друг вариант за спасяване на езерата е да се забрани на Бялото братство да бивакува там с месеци! И трето предложение – да се ограничи достъпа до езерата, в смисъл – да остане само панорамна пътека от която те да бъдат наблюдавани. И без това красотата им е от далече, няма нужда всеки втори да си разхлаждат краката във водата!!!

 • Прозрачни планни

  @Красимира и @Таня, включете вашите предложения в становището си по плана за управление за НП „Рила“. Благодарим ви за активната позиция!

 • Петко Политов

  Основните проблеми, които не са решени в проекта на Плана за управление на НП Рила, изготвен от ДЗЗД „Рила Консултанти“,са:

  В плана няма ясна забрана за строителството на нови ски писти и ски лифтове, което през последните години се доказа като най-голямата опасност за дивата природа в националните паркове.
  Не са предвидени никакви мерки за ефективно ограничаванена човекопотока в района на Седемте Рилски езера до нива, които не влошават природозащитнотоим състояние и не създават опасност от заблатяването и унищожаването им.
  В плана няма изискване за ограничаване на сечите в горите в 75% от територията на парка, какъвто е стандартът на IUCN за управлението на националните паркове в Европа. Предвидените в почти целия парк поддържащи и възстановителни дейности в горите, които са нужни за опазване на природата, следва да са допустими единствено в останалите 25% от територията на парка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *