Подмяна на лифтове и вина

дървета

Сн. Ал. Дунчев

Пет години. Толкова време отне на Районен съд Разлог да се произнесе по делото за 25 незаконно изсечени  мури и ели заради неправомерното разширяване на лифта в местността Бъндеришка поляна в Национален парк „Пирин“.  Това всъщност е и първата присъда за незаконна сеч в НП „Пирин“ за разширението на ски-зоната. Припомняме, че тогава действащия План за управление на национален парк Пирин не разрешава разширяване на просеката, липсва и предварителна Оценка за въздействие на околната среда. Реално сечта позволява разширяването просеката за лифтовете и подмяната на четири-седалковия лифт със шест седалков.

До делото се стига след няколко внесени сигнали до отговорните институции. Сигнал е подаден през 2010 г. от Александър Дунчев от името на Българска фондация биоразнообразие, а Асоциацията на парковете  в България изпраща друг до Министерството на околната среда и водите. И така пет години по-късно престъплението е доказано от прокуратурата и съда, но вместо концесионерът на ски зоната фирма „Юлен”АД да понесе отговорност, наказанието и глобата понася само един човек – техническия ръководител на строителната фирма„Балканстрой“ -дългогодишен партньор на „Юлен“ АД. От решението на съда става ясно, че техническият ръководител е признат за виновен, защото сечта е извършена от подчинените му въпреки липсата на редовно писмено позволително за сеч.

Кой и за какво е осъден?

Съдът признава за виновен за сечта, извършена в началото на юли 2010 (от 1-ви до 12ти), техническия ръководител на фирмата изпълнител „Балканстрой“, която е трябвало да извърши строително-монтажни работи при подмяната на лифта на „Юлен“ АД. За целта е бил сключен договор между инвеститора и изпълнителя.  Извършителят на престъплението е обвинен, защото разпоредил отсичането на дървета и храсти за разширяване на съществуващата просека без наличието на редовно писмено позволително. По време на делото представителите на „Юлен АД“ и изпълнителните директори на фирмата-изпълнител отричат да са издавали заповед за изсичане и събаряне на дърветата, като тук съдът уточнява, че няма основание да не вярва на представителите на двете фирми.

След март 2010 г. „Юлен“ АД изготвя инвестиционно предложение за подмяна на съществуващия седалков лифт от местност „Бъндеришка поляна“ до местност „Коларски път“ с нов седалков лифт. Въпросното инвестиционното предложение, пише в решението на съда,  било съгласувано с МОСВ, като в самото решение има условие, при изпълнение на инвестиционното предложение да не се допуска отсичане на дървета и храсти за разширяване на съществуващата просека, в противен случай ще трябва нова Оценка за въздействие на околната среда.

дърва 2Специфични познания

Осъденият е бил определен за технически ръководител на обекта с инвеститор „Юлен“ и като такъв е трябвало да следи за качественото изпълнение на плануваните строително-монтажни работи на обектите, се казва още в решението на Районен съд Разлог. В аргументите на съда за издадената присъда се казва, че за заеманата длъжност на технически ръководител се изискват специфични познания, сред които познаване на законите и други нормативни актове, методите и технологията на извършваните строително –монтажни работи. В качеството на технически ръководител във фирма изпълнител, осъденият е издал  неправомерна служебна заповед на подчинените му работници и без редовно писмено позволително са отсечени и събрани дървета и части от дървета от ела и бяла мура.Това е първото наказание за незаконна сеч в Национален парк „Пирин“, касаещо разширението на ски-зона с център Банско. Виновникът е осъден с „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, както и наказание „глоба“ от 1000 лв. Изпълнението на присъдата, обаче, е отложена за срок от три години от влизане на присъдата в сила и де факто тя се оказва условна. „Това е така, защото подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер“, се казва в аргументите за смекчената присъда в постановлението на съда. В допълнение съдът казва още, че „в същото време за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на подсъдимия не е наложително изтърпяване на наложеното наказание“.

Наказан има, но според Наказателния кодекс това е минимално наказание за подобни нарушения. Ето и какво казва самия Наказателен кодекс на страната – чл. 235. (Изм. – ДВ, бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 26 от 2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Който без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира, добива, взема или извозва от горския фонд каквито и да било дървета или част от тях, включително отсечени или паднали, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева.

Решението на Районен съд Разлог може да прочетете тук.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *