Позицията на Прозрачни планини за Витоша

Витоша

Витоша

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОПОС“ ПРИ МОСВ

КОПИЕ ДО: МЕДИИ

ПОЗИЦИЯ НА „ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ“

относно избор на изпълнител за реализиране на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на ПП „Витоша“ с възложител Дирекция на Природен парк „Витоша“.

 

На 9.12.2014 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ подписа договор за изработване на Плана за управление на парк с фирма „Пролес инженеринг“ ООД и срок за изпълнение края на октомври 2015 г.. Договорът се финансира от „Оперативна програма околна среда“. Действие, което би било похвално, ако в същото време голяма част от декларирания екип на „Пролес инженеринг“ ООД не изработва и плана за управление на НП „Пирин“. Концентрацията на изработване на планове за управление е особено голяма, защото друга част от екипа, изработващ плана за управление на Пирин изработва и планове за управление на 14 защитени територии в обхвата на РИОСВ Монтана, Русе и Бургас, плана за управление на Природен парк „Беласица“ и т.н. Отделно, част от този екип изпълнява и постоянни договори към Лесотехническия университет и БАН. Подобна натовареност е похвална, ако не се отразява върху качеството на продуктите, които се изработват.

Доказателство за нашите опасения е, изпълнението на част от актуализацията на ПУ на НП „Пирин“ от „Пролес инженеринг“ ООД. То показа редица пропуски и неточности, тъй като главите, които са фундаментални за опазването на Пирин като защитена територия, нямат за цел да изпълнят целите, заложени в заданието за разработване на новия План за управление на НП „Пирин“, а да рекламират съществуващата ски-зона с център „Банско“ и „Пирин голф-клуб“, който изобщо няма отношение към защитената територия.

Отделно стои въпросът и как биха се отчели тези договори пред ЕК защото на някои експерти се събират по 600 – 650 работни дни за период, в който има реално 440 работни дни.

Силно обезпокоени сме от факта, че се създава прецедент, който дава възможност да бъде повторено некачественото изпълнение на актуализацията на новия ПУ на НП „Пирин“ при разработването на новия ПУ на ПП „Витоша“.Нашето притеснение произлиза и от факта, че ръководителят на плана за управление на ПП Витоша ланд. арх. Димитрина Берберова, която е и експерт по управление на защитени територии в плана за управление на НП „Пирин“, беше ръководител на екипа експерти изработил оценка за съвместимост за изграждането на ски-зона Алеко с Възложител „Витоша ски“ АД, която първоначално бе приета от РИОСВ София, а в последствие отменена от тогавашния министър на околната среда и водите – г-жа Нона Караджова.

Заставаме изцяло зад позицията, че изпълнението на актуализацията на ПУ на ПП „Витоша“ от избраната фирма- изпълнител няма да осигури продължителност на процеса на устойчиво управление, опазване и възстановяване на защитената територия, освен това няма да внедри най-добрия опит в европейски мащаб за управление на най-стария природен парк на Балканския полуостров „Витоша“.

 

 

С уважение,

АНДРЕЙ РАЛЕВ

Член на УС на СДП „Балкани“

 

Един коментар

  • Димил

    Антоний Стефанов от Пролес се е продал на Юлен; Берберова е на 70 години и не иска да разбере, че вече забравя и говори глупости; в екипа няма нито един експерт, с опит в управлението на защитени територии; кметът на Банско, Икономов, иска да прикрие некадърното си управление, като насочва вниманието към втора кабинка (друго не може да измисли); директорът на НП Пирин, Баненски, е неграмотен, но пък за сметка на това е брат на зам.кмета на Банско … ПИРИН не заслужава това!
    Ужасно е, че същата съдба очаква и ВИТОША!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *