Право на отговор

Logo_prozra4ni-planini-forwebВъв връзка с публикуваната на 24 ноември 2014 г. в 17:04 ч. публикация на електронната страница на вестник „Труд“ на адрес http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4444149, екипът на проект Прозрачни планини би искал да използва правото си на отговор. Aнализът на статията показва, че целият текст, съставен от 2959 символа, e насочен против дейността на гражданската инициатива „Прозрачни планини”, стартирана в рамките на проект: „Гражданско участие за устойчиви планини“ (№ CSP 019-172 / 11.7.2013 г.). Основната цел на проекта е да създаде работещ модел за устойчиво управление на природните ресурси в България с участието на гражданското общество. Във връзка с това, настояваме за реципрочен отговор на съответсващото място във Вашата медия:

„Прозрачни планини” е гражданска инициатива, насочена към събиране на граждански и експертни позиции към ключови управленчески документи, гарантиращи природосъобразното управление в териториалния обхват на планините в Югозападна България – Родопите, Витоша, Рила, Пирин. В рамките на инициативата се заниваме със:

  1. Стопанисването на горите и как ще се управляват те чрез така наречените областни планове за развитие на горските територии – плановете, от които зависи бъдещето на горите, водата, въздуха – а и не на последно място на туризма, защото няма как да развиваме туризъм, ако не опазим горите си. Тези областни планове се изработват сега за пръв път в България и ще окажат огромно влияние върху всички нас.
  2. Опазването на реките. Както и при горите, в инициативата се събират предложения за управлението на реките. Те ще бъдат представени пред 2-те основни дирекции към Министерство на околната среда и водите, които отговарят за тях и са отговорни за така наречените планове за управление на речните басейни. Тук някои от горещите проблеми, по които се работи и които вълнуват хората – местните, рибарските сдружения, са обезводняването на реките от малките ВЕЦ и унищожаването им от добива на инертни материали.
  3. Опазването и устойчивото развитие на големите защитени територии, както и на териториите на общините в планинските региони. Фокусът ни е насочен към актуализацията на плановете за управление на Националните паркове (Рила и Пирин) и плановете за управление на Природните паркове (Витоша и Рилски манастир). По-конкретно това включва проблемите, които трябва да се решат и са наболели за всички – и за местните хора, и за туристите, като пашата, палаткуването, туристопотока, новото строителство, контролът на всички дейности в обхвата на защитените територии и много други. В рамките на проекта работим и по общите устройствени планове, като инструмент за устойчиво планиране.

Същественото в инициативата „Прозрачни планини” е, че темите се задават от хората – всеки е отговорен да се включи. Интернет платформата на инициативата е отворена за конкретни предложения за мерки и решения на различни казуси, които са разпознати като проблемни от разговорите ни с местни хора, теренните ни проверки и обсъждания с различни заинтересовани общности. Това е ясната гражданска концепция на инициаторите на „Прозрачни планини“. Призоваваме всеки, който се интересува от съдбата на горите, водите и планините ни, още сега да се включи в дискусиите на „Прозрачни планини”.

Твърдението, че „непрекъснато се създават нови и нови структури, чрез които да се заобикалят държавните и общински институции.” е невярно и неаргументирано, тъй като нито едно решение, становище или предложение, изходирано по проект „Прозрачни планини” няма тежестта на нормативен документ. Прозрачни планини не е държавна институция, която да може да упражнява контрол за нарушенията в природата. Чрез гражданското общество инициативата може да решава отдавна наболели проблеми и да формулира предложения за усъвършенстване на предписанията за опазване и ползване на най-конфликтните защитени територии в България като Пирин, Витоша, Рила и Родопите.

В тази връзка „Прозрачни планини“ посочва като явна клевета всички твърдения на НГК „Природата за хората и регионите” в публикацията на в. „Труд“ от 24.11.2014, имащи отношение към нашата инициатива. Екипът на „Прозрачни планини” съветва читателите в. „Труд“ да се отнасят с особено внимание към достоверността на всяка информация, изходждаща от НГК „Природата за хората и регионите”.

Безкритичното разпространение на невярна информация от страна на НГК „Природата за хората и регионите“ е стъпка за разрушаване и застрояване на най-ценните кътчета в България, които са ни завещани да опазим през годините.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *