Проблемите в горите – препоръки и решения

През последните години се забелязват редица проблеми, които водят не само до унищожение на горите, но и предизвикват протести сред обществото. Ето защо от Прозрачни планини на 7 август 2014 г. организирахме работна среща с експерти лесовъди от страната в Социален център Хаспел.

IMG_20140807_135655

Целта на срещата беше да се идентифицират проблемите и слабостите при стопанисването на горите и да се формулират решения, чрез които да се предприемат мерки за усъвършенстване управлението и стопанисването на горите в бъдеще.

В дискусията се включиха представители на горския сектор, които усърдно работят за опазването на българската гора: инж. Тома Белев, инж. Георги Костов (заместник-министър на МЗХ в служебното правителство), инж. Добромира Димова, инж. Станислав Лазаров, инж. Венелин Радков, инж. Александър Дунчев, инж. Вероника Фердинандова, Ваня Рътарова, Стефан Аврамов и други.

IMG_20140807_135719

Лесовъдите представиха проблемите, касаещи българските гори, и взеха решение да се работи в посока подобряване стопанисването на горите и повишаване комуникацията с местните общности.

На базата на обсъденото Коалиция „За да остане природа в България“ изготви предложения в областта на управлението и стопанисването на горите. Документът беше внесен в Министерство на земеделието и храните на среща, организирана от заместник-министър на МЗХ в служебното правителство – доц. Георги Костов, провела се на 14 август.

Предложения на Коалиция „За да остане природа в България“:

 

1. Прилагане на закона за горите: ускоряване изработването на наредба за инвентаризация и горскостопанско планиране, от която зависи приемането на областните планове за развитие на горските територии

2. Публичност на информацията: достъп до всички горскостопански планове на интернет страниците на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), държавните горски предприятия или горските стопанства, както и до годишните планове на държавните предприятия

3. Участие на обществеността при взимане на решения: издаване на заповед на министъра за публикуване на проекти на горскостопанските планове на интернет страниците им; организиране на срещи с местните заинтересовани страни по землища, с планирано ползване

4. Управление на персонала: провеждане на конкурси за директори на природните паркове, там където те са назначени без конкурс; промени в правилниците на поделенията на ИАГ с цел ясни изисквания за квалификация, въвеждане на стандарти за знания за основните позиции и система за тяхната оценка

5. Сертификация на държавните гори: продължаване на процеса за 100% сертифициране на държавните гори

6. Нарушения в горите: основните проблеми тук са незаконно добиване в рамките на законно изведена сеч и злоупотреби със санитарните сечи. Препоръките са за пилотно въвеждане на места за контрол на продажбите на основа тегло, а не обем; електронни досиета на насажденията, наредба за здравен статус на отделните насаждения; ограничения за санитарните сечи с цел избягване на злоупотреби; възстановяване на щата „Горски инспектори“ и прехвърлянето на неползваните щатове в природните паркове

7. Опазване на биоразнообразието и горските екосистеми: промяна на наредбата за сечите, за да се прилагат всички изисквания, свързани със стопанисването на горите в европейската екологична мрежа Натура 2000; да се разпореди на държавните предприятия да подготвят предложения за 10% гори във фаза на старост, която да се представи в ИАГ за одобрение.

 

2 comments

  • Димана

    Здравейте! Надявам се да съм нацелила най-точната тема, да ви пиша за конкретен проблем в горите,два проблема които лично съм видяла. Първият е разрастването на популацията на един вид гъсеница, по иглолистните дървета в ПП Пирин , и по-точно – забелязват се около кажи ловка лифт на Банско. Може би знаете за тях.Прекарвам там много време и виждам как се разпространяват и убиват дърветата. Този вид гъсеница беше голям проблем в северните ширини на Европа , където се унищожиха огромни площи гори.Буквално изяждат и убиват живите дървета за кратко време. Изключително издръжливи са на метеорологични условия и надморска височина, и се разрастват сравнително бързо.Забелязват се лесно от бялата топка която си правят като гнездо по върховете на дърветата.Пиша ви с желание да реагираме на време, и аз незнам как.:)
    А вторият проблем е огромното разрастване на бръшлян , говоря най-вече за парковете в София , от където тръгна моето наблюдение . Всеизвестно е , че бръшлянът задушава дърветата , като те бавно загиват,и има опастността да паднат от само себе си или по време на буря, както това лято например . Мисля че може да се направи инициатива за почистването на бръшляна от парковете, и така ще станат по безопасни и разчистени,защото той е по всичките дървета.Надявам се да бъда полезна, винаги ще помогна в такива инициативи. Ако има нещо по въпроса , пишете ми!
    Поздрави!

  • Димана

    * кабинковия лифт на Банско !- поправям се.Много се извинявам за пунктуационни и правописни грешки, написах го от телефона си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *