Прозрачни планини попитаха: Какво вълнува хората в района на Пирин?

DSC01312

Екип от експерти и доброволци от Прозрачни планини посветиха част от изминалото лято на срещи и разговори с хора от приоритетния за нас Югозападен район в страната. „На терен“ ние се запознахме с част от проблемите на населението и приехме техните предложения  за устойчивото управление на защитени природни територии, водите и горите. Представихме и част от нашите идеи. Разговаряхме с граждани от общините Кресна, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско относно важни теми, които ще се разглеждат при актуализацията на Плана за управление на национален парк Пирин. Тук накратко ще се опитаме да обобщим резултатите от тези допитвания с местните хора и да изложим темите и проблемите, които хората от района на Пирин и ние считаме за важни. Въпреки че не претендираме за изчерпателност и представителност на извадката, все пак предоставихме възможност на жителите на населените места да споделят своя опит и мнения по различни въпроси, свързани с опазването на природата и създаването на възможности за развитие в района. Общият брой на попълнилите анкетата за Пирин е 66 души, като 54 от анкетираните са от населени места в Югозападния район, 12 са посетители от София.

Ползи за местните

Резултатите от анкетата сочат, че най-важното при бъдещето планиране на Плана за управление на национален парк Пирин е той да донесе ползи за местните хора. За целта трябва да окаже помощ на хората, които се занимават с туризъм. Също толкова важни според пожелалите да вземат участие в анкетата е обучението на децата в района. Близо 1/4 от анкетираните са поставили тези отговори на първо място. Освен това паркът като институция би могъл да се превърне във фактор, както за туристическото развитие на района, така и за екологичното образование в училищата и извън тях, смятат анкетираните. Интервюираните са посочили също така, че  дирекцията би могла да окаже помощ при продажбата на местни продукти, да се улеснява животновъдството и да се включи при организирането на фестивали, празници и други събития.

Сред най-сериозните проблеми в парк Пирин според хората, които живеят около него са сечите и строителството (всеки четвърти от анкетираните).Следват бракониерството, неработещата паркова дирекция и ограничаването на определени дейности.

Развитие на пешеходен туризъм

Интервюираните дадоха и предложения по различни теми от плана за управление. Най-много предложения имаше в темата пешеходен туризъм. Голяма част от хората посочиха нуждата от подобряване на туристическата маркировка и местата за отдих. Някои от местните жители посочиха и конкретни маршрути, слизащи от високите части на Пирин към техните населени места (например Ощава и Кресна), които се нуждаят от поддръжка. За  хората от Разлог беше важно да не се асфалтира пътя до хижа Яворов, за да остане традиционния център за пешеходен планински туризъм в общината. Част от интервюираните посочиха нуждата от по-добра организация на пешеходния туризъм – повече планински водачи, популяризиране на маршрути сред ученици и младежи, ограничаване на туристите извън пътеките. По-добра поддръжка на хижите, повече заслони и глоби за замърсяване бяха сред другите предложения на местните жители на общините. Едно интересно предложение от страна на анкетираните бе да се направят табели с информация с растенията и животните по туристическите маршрути. Други предложения включваха развитие на веломаршрути и алтренативни форми на туризъм, за да има посещаемост през всички сезони.

Предложения имаше и по спорната тема за ски туризъм. Резултатите от анкетата сочеат, че повечето хора, които взеха участие в анкетите, са за ограничаване строителството на нови ски писти в парка (включително много от жителите на Разлог и Банско). Те бяха повече от два пъти повече от тези, които искат нови ски писти. Много от местните жители посочиха, че е нужно да се развиват малки писти, като тези които са извън парка в района на Кулиното и за които има одобрен план. Това е обосновано, както от нуждата да се опазва природата по-добре, така и от прекалено високите цени на ски зона Банско, както и потискането на дребния и среден бизнес там.

В темата гори голяма част от хората предложиха залесяване и по-добро опазване. Някои предложения включваха да се извършват сеч само при  масови появи на вредители, при големи ветровали и за дърва за огрев на местното население. Темата е важна за местните хора, защото много от тях добиват дърва за огрев именно от сухата дървесина в парка.

В темата риболов имаше най-разнообразни предложения: от пълна забрана на риболова, през по-добър контрол и разрешени речни участъци и езера, до зарибяване на всички езера, включително в резерватите. Но като цяло повечето анкетирани смятат, че е нужна е сериозна дискусия по темата.

Помощ за традиционното животновъдство

В темата животновъдство някои от предложенията бяха да се разреши пашата на кози в парка, да се стимулира традиционната паша на овце (за сметка на по-едрия добитък). Местните предложиха също така да има повече места за паша и мандри и да се органичи пашата около туристическите пътеки. Някои от тези мерки и сега са действащи, но явно не се контролират достатъчно, смятат още анкетираните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *