Прозрачни Планини попитаха: Какво трябва да се случи в горите на Пирин?

 

сн. М. Кирчева

сн. М. Кирчева

В началото на седмицата ви представихме резултатите от допитване сред жители на Кресна, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско за важни теми, свързани с актуализацията на Плана за управление на национален парк Пирин. По време на лятната ни обиколка попитахме местните и за основните проблеми в горите, попадащи в обхвата на националния парк. Тук ще обобщим резултатите от анкетите с местните хора по въпросите с горите и ще припомним, че не претендираме за изчерпателност и представителност на извадката.

Законните и незаконните сечи

В анкетата ни за горите се включиха общо 38 човека от посочените области. Нелегалният дърводобив се определя от всеки втори от анкетираните  като основен проблем в горите в региона. На второ място – 47% от анкетираните са поставили проблемите в горите, свързани с легалния добив. От тях пробладаваща част (81%) считат, че трябва да се намали обемът на сечите. Eдин доста висок процент от местните (89%) биха искали повече и по-редовна информация за извършените в горите дейности. Освен това 68% от анкетираните са посочили, че трябва да има предварително допитване на горските с местните при провеждане на различни горски мероприятия. Проблемни за местните хора са и отпадъците, които работниците оставят след приключване на сечта и състоянието на горските пътища, които се оставят в окаяно състояние.Хората идентифицират като проблем и увеличаването на площите на нелегалните сечи покрай разрешените.

Липса на (дългосрочна) визия

Ръководните кадри в горските и ловните стопанства нямат дългосрочна визия за развитието на горските територии, смятат още анкетираните.Проблем се оказва и корупцията, която според анкетираните е породена от честата промяна в законите и политическото вмешателство. Половината от анкетираните местни жители на общините Кресна, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско имат готовност да се включат като доброволци в мобилни групи заедно с представители на горското стопанство и други институции, които да осъществяват контрол върху дейностите в горите.

Предложенията на местните:

Ето и какво предложиха местните хора за повишаване на прозрачността при управлението на горите:

  • да има по-строги правила и да се прилага закона
  • местното горско стопанство да има собствени работници
  • дървесината да се продава от склад
  • всяко горско стопанство да има подвижна охрана
  • да се повишат образователните умения на служещите в горския сектор
  • да се образоват местните хора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *