Прозрачност за Витоша – да я изискаме!

Един ден след рождения ден на Природен парк „Витоша” (27 октомври) – най-старият парк в България и на Балканите, ни се иска да празнуваме. Иска ни се да се любуваме на неповторимия ландшафт на тази ветровита, но любима планина. Иска ни се да сме спокойни за бъдещето на горите на Витоша. Иска ни се да знаем, че защитената територия е в безопасност. Но не можем!

 

План за управление или план за унищожение на Витоша?12033012_1660770594135471_584221594906271023_n

Хронология на събитията

По-добре и от нас знаете, че в момента се изработва новия план за управление на Природния парк, който определя какво е позволено и какво – не в територията на парка. Планът се изработва от фирма „Пролес инженеринг” ООД, същата, която разработва и планът за управление на Национален парк „Пирин”.

До 30 септември, когато се проведе общественото обсъждане на проекта за план за управление, всяка институция, свързана с парка, внесе становище за представения план. Изпълнителна агенция по горите, подчинена на Министерство на земеделието и храните, изпрати становище до Дирекцията на Природен парк „Витоша” (също структура в Министерство на земеделието и храните), в което са посочени значителни пропуски и проблеми в плана за управление.

На 7 октомври Министър Танева разпорежда проверка относно написаното становище. Резултатът – на 26 октомври беше уволнен дългогодишен служител на Изпълнителна агенция по горите, който е изготвил негативното експертно становище.

хронология

Прозрачност за Витоша

От Прозрачни планини виждаме много проблеми в плана за управление на Природен парк „Витоша”, които позволяват застрояването на парка. Ето защо не можем да приемем действията на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите, с които се опитват да легитимират план, който унищожава най-стария парк в България и на Балканите! Не разбираме защо цяло министерство е впрегнато в усилия да прикрие експертно становище, което изразява критика към управлението на Дирекцията на Природен парк „Витоша”?!

Настояваме от Министерството на земеделието и храните по реда на Закона за достъп до обществена информация да ни представят своята позиция към Плана за управление на Природен парк „Витоша”. Искаме да знаем защо държавата изпитва страх да упражнява функциите си при управление на защитената територия и отваря пътя към нейното застрояване.

Призоваваме вас, гражданите, на които им е мило какво се случва с Витоша, да пишете на МЗХ и да изискате тази информация! Нека да има прозрачност и публичност в управлението на любимата ни планина!!!

Това е наше право и отговорност!

 

Ето примерна форма на писмото:

 

 

 

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ (iag@iag.bg)
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (minister@mzh.government.bg)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

От …….(трите имена)……

Адрес за кореспонденция: ……………………..

Имейл: ……………………….
Уважаеми Госпожи и Господа,
На основание Закона за достъп до обществена информация моля да ми предоставите следната обществена информация, въз основа на която бих могъл да си съставя мнение относно дейността на Агенцията и Министерството:

 1. Копие от всички становища на Изпълнителна агенция по горите и МЗХ до изпълнителя, възложителя и/или други институции относно проекта за актуализация на Плана за управление на ПП Витоша за периода 2015-2024 г.?
 2. Установено ли е от Изпълнителната агенция по горите и МЗХ неизпълнение на заданието при разработването на проекта за актуализация на Плана за управление на ПП Витоша 2015-2024 г. и свързаните с това дейности по отношение на проекто-плана предоставен за обществено обсъждане? Ако да, какви са те и какви мерки са предприети за изпълнението му?
 3. Установени ли са пропуски от Изпълнителната агенция по горите и МЗХ в предложения за обществено обсъждане проект за актуализация на Плана за управление на ПП Витоша и свързаните с това дейности по отношение на проекто-плана предоставен за обществено обсъждане? Ако да, какви са установените пропуски?

 

Желая да получа заявената информацията на електронен носител по електронна поща: ………..

 

 

С уважение,
…..трите имена….

4 comments

 • Мартина Колева Гилберто

  Неприемливо е да се уволняват служители от агенция по горите, просто защото са си свършили работата и са излезли с критично становище относно плана за управление на защитена територия Витоша или Пирин на фирма Пролес Инженеринг. Не живеем в Средновековието и горите и планините не са за един ден или за един човек.

  Поздрави,

  Мартина Колева – Гилберто

 • Ивайло Ботушаров

  След като пратим заявление до агенцията и министерството, дали са длъжни принципно да ни отговорят или да не се надяваме много?

  • Прозрачни планни

   Да, от Министерството са длъжни да ви отговорят на Заявлението за достъп до обществена информация. Законовият срок за това е не по-късно от 14 дни след получаване на заявлението. Възможно е институцията да попита заявителя за уточняване на исканата информация, с което срокът започва да тече наново. Възможно е и удължаване на срока с до 10 дни, ако поисканата информация е в по-голям обем.

   Това са изискванията според Закона за достъп до обществената информация: http://lex.bg/laws/ldoc/2134929408. В конкретния случай вярваме, че запитването ни е достатъчно ясно и очакваме отговор в законовия срок.

   Това, което е хубаво да се направи от всеки един, който изпраща ЗДОИ до която и да е институция, е да провери по телефона получено ли е запитването, към кого е насочено и да провери със съответния експерт дали има нужда от допълнителни уточнения.

   Поздрав,
   Прозрачни планини

 • Мария

  Здравейте,
  днес получих по пощата (въпреки, че бях посочила по мейл) писмо до Тони Кръстев – изп.директор на агенцията по горите с копие до мен, в което Евелина Стоянова (директор дирекция „ВОП“) на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, приложено изпраща по компетентност Заявлението ми (което липсваше в самото писмо) и моли за отговор от негова страна до мен. Сега чакам компетентния господин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *