Работна среща за плановете за управление на речните басейни

_DSC0001_@

Срещата беше открита от мининстъра на околната среда и водите Ивелина Василева

На 12 и 13 февруари Прозрачни планини и WWF организираха работна среща за актуализация на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) между МОСВ, Басейнови дирекции, неправителствени организации с екологична насоченост, рибарски сдружения и клубове, клубове по воден туризъм (каяк, рафтинг), граждани.

Срещата беше излъчвана наживо онлайн, а видео запис от двата дена е достъпен в канала на Прозрачни планини в youtube.

Програма на срещата.

Списък с участниците в срещата.

_DSC0005
В профилът на Прозрачни планини в slideshare сме качили всички презентации от срещата. А ето ги и тук в реда, в който бяха представени по време на срещата:

Ден първи – 12 февруари 2015 г. (четвъртък):

Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ – Преглед на общите критерии и подходи, които трябва да бъдат приети и приложени при разработването на вторите ПУРБ:

Представяне на Басейновите дирекции, включващо следните теми:

  • План-график за разработване на вторите ПУРБ;
  • Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на водите
  • Участие на обществеността и взаимодействие със заинтересованите страни;
  • Представяне на основните теми, които се очакват да бъдат актуализирани в ПУРБ (напр. типология, ВТ, зони за защита, натиск)
  • Реално прилагане и контрол на мерките, включени в първите ПУРБ (включително издаваните разрешителни) и информация за постигнатия ефект върху състоянието на водните тела;
  • Срещнати проблеми в работата на БД и техните възможни решения
  • Оценка на нормативната база и възможни посоки за оптимизация
  • Обща оценка на натиска от МВЕЦ, изземване на инертни материали и прочистване на речните корита в съответния басейнов район
  • Обща информация относно типовете хидроморфологичн натиск в съответния район
  • Обща информация относно изготвянето на ПУРН, координацията с ПУРБ и възможностите за екологосъобразни решения относно превенцията на наводнения

 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, гр. Плевен – част 1:

 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, гр. Плевен – част 2:

 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив:

 

Басейнова дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград:

 

Басейнова дирекция за Черноморския район, гр. Варна:

 

Ден Втори – 13 февруари 2015 г. (петък):

 

Презентация на Департамент „Водни екосистеми“, ИБЕИ-БАН:

 

Димитър Куманов представи работата на Риболовен клуб „Балканка – София“ за опазване на реките в България и сайтът dams.reki.bg. Тъй като представянето не беше придружено с презентация, предлагаме ви да изгледате видеото.

 

Димитър Манев, Станимир Станимиров и Борислав Петрунски говориха за проблемите на реките от гледна точка на хората, които се спускат по тях. Гледайте видео от тяхното представяне. Повече за каяка и рафтинга в България може да намерите тук.

 

Презентация на Прозрачни планини:

 

Презентация на WWF:

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *