Рилска мисия – обобщение втора част

IMG_8079

сн.: Р. Бабуркова

В периода 8 август – 6 септември 2015 г. Прозрачни планини заедно с Българска Фондация Биоразнообразие проведе доброволческа акция „Рилска мисия“. Инициативата се състоеше в провеждане на пилотен мониторинг на антропогенното натоварване в циркуса на Седемте рилски езера в Национален парк „Рила“, както и помощ за парковата охрана на националния парк (www.rilanationalpark.bg). В няколко последователни постове ще ви представим обзор на доброволческата акция и обобщените резултати от наблюдението.

В предния пост ви разказахме за доброволческите дейности и основните предизвикателства, които забелязахме пред парковата охрана. Този път ще ви представим

 

Резултатите от мониторинг на туристопотока

10-00-1

сн.: К. Асенов

Методика за преброяването (съкратено описание)

Изчерпателно преброяване на всички посетители, пристигащи в района на Седемте рилски езера:

 • с лифта от х. Пионерска;
 • пеша от х. Пионерска – в този число се включват и посетители, които пристигат с джипове до границата на Национален парк „Рила”, откъдето вървят пеша до хижа Рилски езера;
 • пеша от х. Скакавица (пътека х. Скаквица – х. Рилски езера)
 • пеша от х. Скакавица (пътека х. Скаквица – ез. Бъбрека)

Изчерпателно преброяване на всички посетители, преминали по билната пътека от х. Рилски езера („новата хижа“ към ез. Бъбрека, Окото и Сълзата).

Изчерпателно наблюдение на всички преминаващи през Раздела в посока от и към Седемте рилски езера, респективно от/към х. Иван Вазов и Мальовица.

Преброяване на посетителите, палатките, евентуално МПС и животни, намиращи се в района на всяко от седемте езера на всеки два часа (моментна снимка).

На тази карта може да видите всички постове, на които доброволци преброяваха посетителите.

IMG_8061

Издълбани пътеки сн. Р. Бабуркова

Особености:
 • Мониторингът се проведе на доброволчески начала. Поради недостатъчен ресурс от доброволци (в делничните дни и в някои от уикендите) не всички локации са покрити в еднаква степен във всички дни, през които е осъществявано наблюдението.
 • За някои дни/часове за някои точки на наблюдение липсват записи както поради горното, така и в случаите на влошаване на метеорологичните условия или особености за деня (като напр. отваряне на лифта в по-ранен час – 06.00 сутринта на 19 август.)
 • Следва да се отбележи, че отразеният брой посетители на Рибното езето (до х. Седемте езера – „старата хижа“ не включва присъстващите на място за по-продължителен престой членове на Бялото братство.
 • За обобщението на данните от наблюдението са ползвани средни стойности – за общ брой посетители на ден и за всеки часови интервал за всичките дни, в които е провеждано наблюдение, като средните стойности са изчислени на база дните и часовете, за които са налични записи за съответната локация.

Целият доклад и използваната методика може да намерите на този линк. А по-надолу сме представили някои от основните акценти от преброяването и съответните графики.

Растителност в Рибното езеро, сн.: Р. Бабуркова

Растителност в Рибното езеро, сн.: Р. Бабуркова

Основни изводи от преброяването:

 • Посетителите в района са предимно за един ден
 • х. Рилски езера е основна входна точка
 • Лифтът – основно средство за пристигане в района
 • Посетителите се отправят към езерата по Билната пътека (от х. Рилски езера директно към ез. Бъбрека)
 • ез. Бъбрека, ез. Сълзата и ез. Окото са най-натоварени от човешко присъствие, (ако не се броят членовете на Бялото братство)

 

Хижа Рилски езера – основна входна точка към Седемте рилски езера

Брой посетители, навлезли в района на Седемте рилски езера по входни точки и начин на пристигане – средно на ден за всички дни на наблюдението

Picture6

 

А ето и какво показват данните по дати:

Picture2

 

Мнозинството от посетителите, навлезли от входна точка х. Рилски езера, се отправят по билната пътека към ез. Бъбрека, Окото и Сълзата (вж. графиката по-долу).

Пристигнали с лифта – преминали през билната пътека (по часови интервали)

Picture3

 

 

Натовареност по езера

Среднодневен брой посетители по езера, при изключване от наблюдението на членовете на Бялото братство (различавани са по белите дрехи)

Picture4

Езеро Бъбрека

Натовареност на ез. Бъбрека по часови интервали (осреднени стойности за периода на наблюдение)

Picture5

 

Прочетете тук последния пост с информация за допълнителни изводи от акцията, както и мнението на 200 анкетирани туристи…

Презентация за представяне на резултатите от Рилска мисия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *