Рилска мисия – обобщение трета част

В периода 8 август – 6 септември 2015 г. Прозрачни планини заедно с Българска Фондация Биоразнообразие проведе доброволческа акция „Рилска мисия“. Инициативата се състоеше в провеждане на пилотен мониторинг на антропогенното натоварване в циркуса на Седемте рилски езера в Национален парк „Рила“, както и помощ за парковата охрана на националния парк (www.rilanationalpark.bg). В няколко последователни постове ще ви представим обзор на доброволческата акция и обобщените резултати от наблюдението.

В първия пост ви разказахме за доброволческите дейности и основните предизвикателства, които забелязахме пред парковата охрана. Във втория – представихме някои от резултатите от преброяването.

В този трети и последен пост ще обобщим различни наблюдения на доброволци, без да претендираме за представителност. Ще ви представим и резултатите от проведените кратки интерюта с посетители на Седемте рилски езера.

DCIM100GOPRO

Доброволци провеждат анкети с посетители; сн. Калоян Чанев

Целият доклад и използваната методика може да намерите на този линк. А по-надолу сме представили някои от основните акценти от преброяването и съответните графики.

Други изводи от доброволческата акция

 

Замърсяване с отпадъци

Като цяло наблюдението е, че туристите не си хвърлят боклуците в района на Седемте рилски езера и е сравнително чисто. Не може да се отрече, че има забравени или изпаднали от багажа предмети – дрехи, шише вода, балсам за устни… Но отговорни туристи или самата паркова охрана често пъти ги прибират. За съжаление се наблюдават изхвърлени фасове.

Голям проблем с боклуците всъщност имат хижите. Те са задължени да организират извозването на отпадъка, който се генерира от тяхната дейност. В същото време обаче еднодневните посетители на Езерата събират своите боклуци от разходката и пикника си и накрая изхвърлят всичко в кофите за боклук около хижите. Това увеличава многократно обема на отпадъците, които хижите трябва да свалят от планината, както и разходите им за извозване на боклуците.

IMG_8090

сн. Р. Бабуркова

Превозни средства

В периода на наблюдение коли (джипове) в района на Седемте рилски езера в границите на на Национален парк „Рила“ не бяха забелязани освен тези, които са регистрирани като служебни към хижа „Рилски езера“.

В единия от дните на наблюдение бяха забелязани 7 мотора, които се изкачиха до Езерния връх и продължиха. Охраната на парка беше уведомена, но доколкото знаем – заловени нарушители нямаше.

Почти във всички почивни дни на наблюдение бяха забелязвани хора с планински велосипеди – нещо, което е забранено в Националния парк над 2000 м. височина.

 

Животни

В циркуса на Езерата пашата е забранена и наистина в периода не бяха наблюдавани стада с домашни животни (крави, овце). В района на двете хижи за превоз на товари се използват коне, които нощуват на границата на парка.

Нещо, което малко посетители знаят, е, че кучетата им трябва да са вързани на повод в границите на Националния парк. Масово този режим не се спазва.

Picture12

сн. Калоян Асенов

Палаткуване

В района опъването на палатки е позволено само в района около двете хижи. Почти във всички дни на наблюдението се забелязваха единични палатки, опънати на брега на някое от езерата. Туристите ги разпъват привечер, след като основния туристически поток е слязъл от езерата, и сутрин рано към 7:00-8:00 ч. ги прибират.

 

Други наблюдения

При този интензивен туристопоток сравнително често бяха наблюдавани туристи, които се къпят в езерата (или си топят краката за охлаждане), слушат силно музика, хвърлят трохи в езерата, за да хранят рибите.

 

ез. Сълзата, неделя 14:00 ч., сн. Калоян Асенов

ез. Сълзата, неделя 14:00 ч., сн. Калоян Асенов

Резултати от интервюта с посетителите

В рамките на Рилската мисия бяха направени 206 кратки интервюта с посетители на Езерата. Използван е методът на отзовалите се и данните няма представителен характер.

В анкетите присъстват лица с различно местоживеене, като преобладават посетителите от София – 36,9% от всички анкетирани. Анкетирани са и чужденци (9,5%).

Picture7

Мнозинството от анкетираните – 81%, идват целенасочено на посещение на Рилските езера, като за почти половината от всички анкетирани това е първо посещение в района.

Picture9
Лифтът е основно средство за достигане до района на Седемте рилски езера – 63,1% от всички анкетирани са използвали лифта (46,6% лифт и пеша и 17,5% само с лифт). Това средство е предпочитано в еднаква степен както от посещаващите района за първи път, така и от посетителите, които са били на езерата и преди.

Picture8

Сред анкетираните посетители тези, които планират нощувка някъде в района и тези, които не планират такава, са почти поравно.

Средната продължителност на престой сред всички планиращи нощувка е 2 нощувки. Лицата, които не планират нощувка, посочват, че ще останат в района на езерата средно 7 часа.

Picture10

Общите впечатления, които анкетираните посетители споделят, са систематизирани в таблицата по-долу в три категории – удовлетвореност, неудовлетвореност и препоръки.

Няма значителни различия в поводите за удовлетвореност и неудовлетвореност при посетителите, които нощуват в района на езерата или в близост до него (в планината Рила), и чисто еднодневните посетители. Най-честия повод за удовлетворение е задоволство е красотата и уникалността на природата в района – съответно за 1/5 от посетителите с нощувка и 1/3 без.

Най-често посочваната причина за неудовлетвореност е прекалено големият туристически поток и комерсиализация.

Сред основните препоръки се открояват повече различия между посетителите с нощувка и тези без, като при последните се очертава една малко по-изразена клиентска нагласа –да се осигурят по-добри условия за туристите (14,5% при посетителите без нощувка срещу 1,7 при тези със, по-изразени очаквания за кошчета за боклук, респективно недостатъчно осъзнаване на необходимостта отпадъците да бъдат изнасяни от района, а не оставяни вътре в него, дори в кошчета, желания за ПОС терминал и др. под.). Наред с това са формулирани интересни идеи от самите посетители като въвеждане на предварителни резервации за посещение на Седемте рилски езера.

Picture11

Презентация за представяне на резултатите от Рилска мисия

3 comments

 • Васил Попов

  Здравейте,
  През изминалата година правих проучване на дънната безгръбначна фауна от литоралните зони и от оттоците на Седемте езера, на базата на които съм направил и оценка на екологичното състояние на водите от циркуса. Използвал съм данните Ви за туристопотока по езера с цел изясняване на причините за различните екологични състояния на езерата и се получиха много интересни зависимости на индексите за екологично състояние, базирани на макрозообентос, и среднодневния брой туристи по езера. Иначе казано данните за туристопотока ми свършиха много полезна работа и сега бих искал да върна услугата и, ако имате интерес, мога да пратя резултатите от моето проучване. :)
  Поздрави
  Васил Попов

  • Прозрачни планни

   Здравейте,

   Много се радваме, че данните от преброяванията са ви послужили при проучването! Определено резултатите от вашето изследване ще са полезни за изготвяне на предложения за подобряване на управлението на района, конкретно в частта за туристопотока. Пишете ни на info@prozrachniplanini.org.

   Поздрав,
   Мирослава,
   от екипа на Прозрачни планини

 • Васил Попов

  Здравейте,
  Изпратих резултатите на посочения адрес. Надявам се, че ще бъдат интересни и най-вече, че ще послужат за целта. :)
  Поздрави
  Васко

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *