Рилска мисия – търсят се доброволци за Седемте Рилски езера

 

сн. К Михайлова

сн. К. Михайлова

През последните години броят на туристите в района на Седемте Рилски езера се увеличава, което води след себе си до редица проблеми като замърсяване с отпадъци и разрушаване на пътеките. В същото време нямаме научни данни до какво води човешкият натиск върху химията и физиката на езерата и състоянието на дивите животни и растения.

Ето защо Прозрачни планини заедно със За Земята, Българска фондация Биоразнообразие, Граждани за Рила и със съдействието на Национален парк „Рила” набираме доброволци, които да се включат в акцията „Рилска мисия”. Мисията има две основни цели:

 • Да подкрепим работата на рейнджърите от Национален парк „Рила” в района на Рилските езера през най-активния сезон. Това е най-посещаваното място в Националния парк, и макар броят на туристите да се увеличава, парковата охрана трудно успява да следи за различните нарушения.
 • Да събираме данни за човешкия поток и поведението на туристите, посещаващи Седемте Рилски езера. Все още не съществува методика за мониторинг на туристопотока в Националния парк, която да отчита поведението на туристите. Също така липсват и научни изследвания за влиянието на туристите върху природата и препоръки за правилно управление. Събраната информация от „Рилската мисия” ще бъде една малка стъпка за насърчаване на институциите да се заемат с тези проблеми.

сн. М. Кирчева

КОГА?

Ще даваме дежурства в района на Рилските езера в периода 31 юли – 13 септември. Ще започнем с дежурства през уикендите(петък-неделя), а ако има достатъчно желаещи и финансови средства, с които да покрием доброволческите разходи, ще направим и ежедневен график. Доброволците трябва да могат да отделят поне 3 дена за доброволчество.

 

КАКВО ЩЕ ПРАВИМ?

Търсим по 4-6 доброволци на ден, които ще имат различни задачки.

 • Двама-трима ще обикалят с рейнджърите на парка и ще им помагат да си вършат работата. Това включва да се информират туристите за правилата за поведение в Националния парк, да се изготвят констативни протоколи за различни нарушения (напр. къпане в езерата, рязане на клек, палене на огън, къмпиране на нергламентирани места и други). Последното е трудоемка и предизвикателна работа предвид огромния туристопоток, непознаване от страна на туристите на правилата и недостатъчния брой рейнджъри, които да следят за нарушения.
 • Другите доброволци ще броят колко туристи посещават района, ще наблюдават тяхното поведение: как пристигат, за колко време, какво правят в района; ще провеждат анкети с туристите.

И за двете основни задачи ще има предварително обучение.

 

КОЙ?

(доброволчески профил)

 • Да сме подготвени за планински условия – с подходяща екипировка (обувки, якета, топли дрехи) и оборудване за къмпиране (палатка, спален чувал, шалте, челник)
 • Готови да спим на открито в планината в близост до хижа.
 • С позитивно отношение. Важно е да се отбележи, че целта не е да влизаме в конфликт с туристите!
 • И разбира се… хора, които познаваме района, обичаме планината и Седемте Рилски езера и искаме да направим нещо за тяхното опазване за бъдещи поколения.

 

сн. М. Кирчева

сн. М. Кирчева

УСЛОВИЯ:

 • Разходите за пътуване се покриват, ако се ползва обществен транспорт или личен автомобил, но не повече от 30 лв. за двупосочно пътуване.
 • Спането ще е под звездите (на палатка). За целта доброволците трябва да имат палатка, подходящ спален чувал, шалте и екипировка за къмпиране.
 • С частично финансиране по проекти и дарения ще осигурим дневни пари в минимален размер за доброволците. Ако одобрявате Рилската мисия, но нямате възможност да се включите, може да ни подкрепите чрез дарение – вижте как по-надолу.
 • Нямаме възможност да покрием планинската застраховка, но тя е задължително изискване!
сн. М. Кирчева

сн. М. Кирчева

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

Предистория:

През 2008 година е въведен в експлоатация лифт х. Пионерска – х. Рилски езера с капацитет 700 души на час. С пускането на лифта туристопотокът в района Седемте Рилски езера е увеличен многократно. В същото време в района се наблюдават ерозионни процеси, заблатяване на езерата, редица нарушения на режимите, утвърдени с Плана за управление на Национален парк „Рила”. Затова в началото на  2014 година Министърът на околната сред а и водите прие „Програма от мерки намаляване на антропогенното въздействие върху природния комплекс в циркуса на Седемте езера в НП Рила“. В тези мерки обаче не се засяга най-важният въпрос: Как и колко да се ограничи капацитета на лифта, което означава, че вероятно езерата ще продължат да загиват.

Какво ще постигнем?

На първо място ще покажем, че съдбата на Седемте Рилски езера ни вълнува и сме готови да работим за тяхното опазване, да подкрепяме усилията на отговорните институции, но в същото време да настояваме те да си вършат работата – да се прави редовен мониторинг, да се управлява туристопотока, да се ограничи капацитета на лифта и т.н.

Освен това всеки един от нас ще може да научи повече за работата на рейнджърите с всекидневните трудности и за проблемите, с които се сблъскват в планината.

Ако смятате, че вие отговаряте на описанието на доброиволец в „Рилска мисия“, попълнете тази кратка гугъл форма. Ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

 

НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

ПОДКРЕПЕТЕ НИ С ДАРЕНИЕ

Ние имаме възможност да покрием пътните и дневните разходи за няколко уикенда, но ако съберем повече средства, ще можем да осигурим присъствие в района и помощ за рейнджърите всекидневно. Ако искате да подкрепите акцията, може да го направите като дарите на сметката на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ (една от организациите зад инициативата Прозрачни планини):

 • ОББ АД клон Римска стена
 • адрес на банката: София, ул. „Христо Смирненски 8-12
 • Титуляр на сметката: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ
 • IBAN: BG60UBBS80021099602430
 • BIC: UBBSBGSF

Други начини за дарение (PayPal и e-pay) на страницата на СДП БАЛКАНИ.

22 comments

 • Евелина Младенова

  С удоволствие и отговорност бих се включила. Района ми е познат и любим.

  • Прозрачни планни

   Здравейте, Евелина,

   В поста е посочен линк към гугъл формата за включване в доброволческата акция „Рилска мисия“. Ако имате желание и възможност да участвате, може да я попълните: https://goo.gl/GNTz8g

 • Емил

  Чудесна инициатива, но искам да попитам парковата охрана какво прави с нерегламентираните джипове, достигащи и до 28 на брой (от тях го знам), които незаконно се движат в границите на парка и замърсяват, предизвикват ерозия, безпокоят животните и т.н. Да не говорим, че печелят без да плащат никакви данъци. Всички знаят за тях, всички ги виждат всеки ден (те не се крият) и въпреки това никой не си мръдва пръста, за да ги спре! Любопитно ми е какво е вашето обяснение.

 • Силвана Каменова-Милева

  Нямам възможност да отида в планината, но бих могла да помогна при обработка и анализ на резултатите, имам опит. Ако има нужда, аз съм на разположение.

 • Нейчо Диков

  Готов съм да се включа,и като доброволец,и като дарител.Рила ми е Мила!

 • Николов

  З А П О В Е Д № РД-145

  гр. Благоевград, 11.09.2012 г.

  за издаване на принудителна административна мярка

  На основание чл. 50, т.1 от ЗЗТ и чл.7, т.1 от Правилника за устройството на дейността на ДНП, във вр.с чл.21, т.16 от ЗЗТ , Раздел II, т.4.0, подточка I-11, във вр. с чл.78 и чл.79 , ал.2, т.4 от ЗЗТ, както и с оглед предотвратяване и преустановяване на последиците от множество извършени административните нарушения, отнасящи се до нерегламентирано управление и преминаване на МПС в забранена територия, в района на Седемте Рилски езера, на територията на Национален парк „Рила”, Парков участък Дупница, установени в административно наказателни производства по съответния законов ред.

  I. З А Б Р А Н Я В А М

  Управлението, преминаването и престоя на всички МПС по направление попадащо в забранена територия, както следва:

  1. Туристически маршрут хижа „Ловна” – хижа „Рилски езера”,

  отдел 95, подотдел „А”, местността „Чапкъново гюбре”.

  2. Трасето на ПСВЛ хижа „Пионерска” – хижа „Рилски езера” в

  частта попадаща в границите на Национален парк „Рила”, отдел 95,

  подотдел „А”,

  които се извършват без разрешителен и съгласувателен режим, установен по съответния ред от Дирекция ”НП Рила”, по см. на чл.11 от ЗЗТ, във вр. с §7 от ПЗРЗЗТ.

   

  За неспазване на предприетата принудителна административна мярка, лицата -нарушаващи постановения административен акт подлежат на санкциониране по см. на ЗЗТ от предвидените в закона длъжностни лица.

  ІІ. Заповедта да се обяви в сайта на Дирекция “НП Рила“, както и заверени копия от същата да бъдат обявени в ПЦ „Паничище” и други обществени места, както и при необходимост да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

  ІІІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел «КО», Началник сектор «КО-Север» и Главен инспектор ПУ-Дупница при Дирекция ” Национален парк Рила”.

  Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

  ДИРЕКТОР:………………….

  /Красимир Андонов/

  Я преди да хукнеме да анкетираме кифли на токчета кажете колко са санкционираните от 2012 насам….

  Не е ли по лесно да се спре тъпия незаконен лифт и някои иснституции да почнат да си вършат работата, а природата сама ще се възстанови…..

  • Йорданка Динева

   Здравей, наистина лифт – джипове – коне са в една обща знайна на всеки добре смазана схема. Както от За да остане природа, така и парковите служители са правили акции за спиране на джиповете. Те са там абсолютно незаконно, както и лифта е незаконен. Сега се надяваме, че тъй като дирекцията на парка ни гласува доверие, данните които съберем ще се вземат предвид за мерки от страна на държавата. Поне нашият сигнал да внесе официална информация за практиките, за които очевидно МОСВ си затваря очите.

 • Борис Андонов

  Спрете лифта през лятото и ще решите проблема!

 • Йорданка Динева

  От твоята уста в ушите на МОСВ :)) Той и без това е незаконен, но въпреки няколко годишните усилия на Граждани за Рила, незаконността си стои и носи щети. Данните от туристопотока са необходими именно, за да се оцени по-добре въздействието на лифта.

 • Стела Живкова

  Здравейте,

  Имам няколко организационни въпроса:
  1. В колко часа стартират групите по задачките в петък и до колко часа в неделя продължават (тъй като това са дните, в които трябва да се вмести пътуването до/от Рила)?
  2. Къде ще бъде изходният пункт за събиране на доброволците – Паничище, начална станция на лифта, хижа Рилски езера или някое друго място?
  3. За хората, които се придвижват с обществен транспорт – ще ударите ли по едно рамо при организацията на транспорта м/у Дупница и Паничище (или изходният пункт за доброволците)?

  Поздрави за хубавата инициатива! :)

 • Катя

  Не знам колко от вас скоро са ходили до седемте рилски езера, но искам само да ви кажа, че джиповете се движат от началната станция на лифта до границата на НП Рила. Там на бариерата стои служител на парка, който не ги пуска по нагоре.
  Не казвам, че джиповете са нещо хубаво или е редно да са там, но моля ви преди да започнете да пише, поне малко се запознайте с обстановката.
  Иначе инициативата ми допада и бих се включила. Не мисля, че спирането на лифта ще разреши проблема, по скоро ограмотяването на „туристите“.

  • Вера Петканчин

   Привет Катя, миналата година парковата дирекция отново беше въвела ограничения, както и трябва да бъде, МПС да стигат само до бариерата на границата на парка, след това тяхното движение е забранено на територията на парка. Какво се случва на практика: първо, много джипове намират откъде да заобиколят; второ, тези хора са доста примитивни за съжаление и миналото лято се стигна дотам, че 12 от тях пребиха един от служителите на парка, който охраняваше бариерата и не им правеше компромиси. През 2008 г., когато навлизането на МПС беше абсолютно и напълно безконтролно, ние гражданите организирахме първата акция, в която съдействахме на парковата дирекция да се спират нарушителите (тогава освен тези джипове-превозвачи на дебеловратите момчета имаше и много други хора с лични МПС-та, които се качваха). Какво се случи по време на нашата акция? Един от превозвачите извади пистолет и ни заплаши, че ще ни изтрепе всичките. После разследването изкара пистолета пластмасова играчка… Може да гледате това филмче, за да добиете представа: http://forthenature.org/video/98.
   А иначе парковата дирекция оттогава насам наистина се опитва да си върши работата – всичките незаконни превозвачи имат издадени купища актове за незаконно движение (някои са за стотици хиляди левове), обаче какво от това? Актовете после падат в съда. Така че пътят е повече граждански контрол, як натиск, събиране на доказателства за вредното въздействие от десетократно (и това е само по официалните статистики на парковата дирекция) нарасналия туристопоток в циркуса на Езерата – докато не бъдат убедени властите, че този лифт трябва да бъде премахнат, или най-малкото да бъде намален капацитетът му. Ограмотяването на туристите може да има само ограничен ефект, защото самият брой на хората е твърде огромен за екосистемата там.

 • Светлана Куртева

  Здравейте ! Доста съм заинтересована от тази идея но имам един проблем : трябва ли да имаш 18 години за да се включиш ? Много искам да помогна , обожавам Рилските езера , но съм на 13 год. Благодаря предварително ! :)

  • Иван

   Дайте й възможност на момичето! Всички млади с интерес към природата трябва да се подпомагат. Те са бъдещето, те са настоящето, те са това което трябва да бъдат – отворени и отговорни!
   Ако ги спрете сега, като станат пълнолетни, ще стоят и ще продължават да чакат напътствия.

 • The grammar nazi

  Моля ви, поправете правописната грешка в заглавието на формуляра за записване. Грозно е.

 • Илияна Георгиева

  Още сега ви споделям мое наблюдение от поведението на не малка част от туристите: хвърлят храна на рибите в езерата- зрънчо, солети, чипс, вафли,салам, хляб и др. , които не са естествената храна на рибите, а тук таме отиде и някоя опаковка. Така първо това е вредно за рибите, второ замърсява водите на езерата. А и помислете само в тези храни които изброих колко много добавки има, те са вредни за нас, само какви последствия оказват за нашето здраве пък какво остава за рибите и водата и цялата система на езерата.
  Много ме изнервя подобно нещо , правила съм забележки, и най-често се случва родителите да подтикват децата да нахранят рибките.

 • Анатолий Маринов

  За съжаление няма да стане.
  Седемте езера са се превърнали от природнохубаво място в туристическа атракция.Атракцията носи пари.Когато има пари има и лифт и солети в езерото.Няма спиране.
  До момента в,който всичко загине и славата изчезне.Тогава ще нарежат лифта за старо желязо и ще ходят да слушат Азис.
  Две години ще и трябват на природата да се възстанови.
  Надявам се внуците ми ,неродените, да ги видят езерата такива, каквито съм ги виждал аз.

 • Мими

  Ако се направят брошури с напътствия и препоръки и се раздават на повечето туристи ще се ограничат много от вредните навици и безотговорни прояви. По добре превантивни мерки отколкото лоши последствия и нарушения.

 • Ванеса

  Здравейте! :) Пиша коментар, защото не намерих телефон, на който мога да позвъня.
  Един приятел ме просветли за предстоящата инициатива и тъй като обожавам планината и наистина искам да се включа, имам два въпроса преди да попълня формата за кандидатстване. :)
  1) Мога ли да взема участие заедно с близък приятел (американец е, но говори приличен български) и ще бъде тук само за около месец? Разказах му подробно и той много се развълнува – обожава планината, ходи редовно на къмпинг и би се радвал да се включи с мен в доброволчески активизъм. Имаме всичкото необходимо оборудване и макар района да не ми е твърде познат, смея да твърдя, че ще бъдем не по-малко продуктивни от по-добре запознатите с обстановката! :)
  2) В случай, че и двамата сме одобрени, ще можем ли да получим адекватна информация за начините на придвижване до местността, в която ще бъде организиран сборният пункт? :)

 • Здравейте!

  Подкрепям инициативата ви изцяло. Не знам дали ще успея да се включа, но само искам да обърна внимание на едно нещо. Миналата неделя се качих до Мусала – м/у другото за пръв път. Пеша от Боровец до върха и обратно. Излишно е да казвам, че бе неописуемо яко преживяване. Много лошо впечатление обаче ми направи, че поне на 6-7 места по пътя до върха, върху големи скали имаше написано с блажна боя „Сидере куче анатема“ или нещо от сорта. Почти съм сигурен, че всеки който ходи по Рила по-често от мен (а аз ходя там доста рядко за жалост) ги знае и най-вероятно са от години. Помня, че из Дианабад преди години ги бях виждал, както и на други места. Няма да коментирам Сидеров и компания защото не искам да ви цапам хубавия блог. Но е мега тъпо да се качиш на планина – далеч от града, от проблеми, грижи и т.н. и да си в подножието на вр. Мусала и да ти се натрапи такъв огромен черен надпис, който така брутално да те върне към уродливата политическа действителност у нас. Просто е отвратително! Та би било повече от добре ако тези 6-7 надписа бъдат или заличени или поне покрити с някаква красива рисунка. Не знам какво мислите, но едва ли това се харесва на някой от вас. Знам и приказката „който предложи – той заложи“ 😉 Но просто исках да ви обърна внимание на това и бих се радвал ако някой даде мнение или предложение по въпроса. Ако имам възможност бих се хванал да залича или поне да направя нещо, за да не се вижда.

  Извинявам се, че се отклоних от темата, но мисля, че има някаква връзка малко или много с инициативата ви. Още веднъж успех!

  Александър Цонков – Lostov

 • Петя

  Давам информация за цената на застраховката:
  При покрити рискове:
  Смърт вследствие злополука
  Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука
  Спасителни разноски
  Временна загуба на работоспособност вследсвие злополука над 20 дни
  Медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване
  Репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване
  и застрахователна сума 2 000лв.
  премията ще бъде 5 лв. за три дни в Армеец

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *