Сертификация на горите по FSC

10937295_10155027138815123_1444741249_nПрез изминалата вече 2014 г. Прозрачни планини събраха 7500 подписа в покрепа на опазването на българската гора. Подписката със седем основни искания за по-устойчиво стопанисване на българската гора ще връчим на отговорната за горите институция –  Министерството на земеделието. Едно от исканията ни е всички държавни гори да бъдат сертифицирани по подобие на редица европейски страни, сред които Великобритания, Естония, Литва, Латвия и др. Това вече е направено още през далечната 2002 г. в не толкова далечната Хърватия. Там всички гори имат сертификат за устойчиво управление.  Причината за сериозната преднина на тези страни пред България, е че техните пазари са ориентирани предимно към Западна Европа, където потребителите са по-критични и изискват от производителите доказателства, че продуктите, които купуват, не вредят на околната среда.

Какво е FSC?

Сертифицирането на гори по FSC е важен инструментариум, които гарантира отговорно управление и стопанисване на горите в екологичен, икономически и социален аспект. Сертификацията по FSC следи за спазването на законността на дейностите, извършвани в горите, защитата на интересите на работниците и местното население, опазването на биоразнообразието и предотвратяване на замърсяване на околната среда. Сертифицирането на горите се извършва съгласно принципите на Съвета по стопанисване на горите (Forest Stewardship Council – FSC).

Икономически ползи

Сред многото икономически ползи от сертифицирането на горите по FSC на преден план е създаването на положителен имидж и лесна разпознаваемост на продуктите, които използват сертифицирана дървесина и FSC логото. Сертификацията позволява и намирането на нови клиенти и пазари. Продуктите имат конкурентно предимство и са предпочитани пред подобни продукти  заради екологичната и социалната отговорност на сертифицираните компании и горски стопанства.

Екологични ползи

Сред екологичните ползи от горската сертификация на FSC на първо място  може да се посочи това, че сертификацията допринася за опазването на биологичното разнообразие в стопанисваните по стандарта горски територии. Освен това стандартът благоприятства за поддържането на водните ресурси, горските екосистеми и предоставяните от тях екосистемни функции и услуги. Чрез сертификацията се определят гори с висока консервационна стойност и се подпомага тяхното опазване.

Социални ползи

Стандартът въвежда строги мерки за безопасност на работниците, което води до намаляване на трудовите инциденти. Насърчава се спазването на правата на работниците и местните общности.

Как се издава сертификат по FSC? Процедурата.

Трите камари (екологична, социална и икономическа) на Съвета по стопанисване на горите (Forest Stewardship Council – FSC)  изработват международен стандарт от 10 принципа и 56 критерия за добро управление на горите. Този стандарт е единен за целия свят, но се адаптира към местните условия на всяка страна, която го прилага. Собствениците на гори трябва да се свържат с някоя от международните одиторски организации, акредитирани за сертификация от Accreditation Services International, която обслужва FSC. Сертификацията се извършва на място от независими експерти, използвайки т. нар. списъци за проверка (check list), включващи критериите от международния стандарт и местните индикатори. Издаването на сертификат по FSC е свързано с отговаряне на изисквания, свързани с икономическите, социалните и екологичните аспекти. На базата на оценката на одитора се изготвя доклад, който се оценява допълнително от експерти, които проверяват дали одиторите са спазили всички изисквания. Финалният доклад се публикува в интернет. Работата на самите одиторски компании, от своя страна, е редовно проверявана от FSC.

Всички заинтересовани страни могат да изпращат сигнали до одиторската компания и FSC ако са забелязали нередности в горите. Сертифицираните компании и горски стопанства се проверяват ежегодно. Ако те не спазват FSC стандарта, сертификатът им може да бъде отнет. Всяка компания или стопанство може отново да бъде сертифицирана, ако поправи работата си, но възстановяване на сертификат може да се направи само веднъж. Повторно отнет сертификат не се възстановява.

Какво включва сертификацията?

Сертификацията по FSC включва два основни компонента:

1.сертифициране на управлението на горите (Forest Management) –  гарантира устойчивото стопанисване на горите. Тя включва строг годишен одит на всеки притежател на сертификат от независим сертифициращ орган;

2.сертифициране за проследяване на продукцията (chain-of-custody, CoC)това е гаранция, че дървесината в продукта произхожда от сертифицирана гора, вторични суровини или друг контролиран източник. Всяко звено от веригата на производство от гората до крайния потребител има собствен СоС сертификат с уникален номер, който трябва да е отбелязан върху етикета и фактурата. Освен логото, върху FSC етикета, се отбелязва категорията на продукта и идентификационния му номер.

Категории

Има три категории сертифицирани стоки, които трябва да бъдат ясно обозначени на етикета:

FSC

  1. FSC 100% – продуктът е произведен изцяло от сертифицирана дървесина;
  2. FSC Mixed – в продукта са смесени някои или всички FSC източници: дървесина с контролиран произход и рециклиран материал;
  3. FSC Recycled – дървесните влакна, от които е съставен продуктът, са втора употреба материал.

 

Сертифицираните гори по FSC в България

По данни на природозащитната организация WWF в момента в България са сертифицирани (или са в подготовка за сертифициране) почти 25 % от горите и 100 компании за преработка и търговия с дървесина. Очаква се сертифицираните гори в България през 2015 г. да нараснат до 40% от общата площ на горите.  У нас процедурите по сертификация се извършват основно от две одиторски компании, които са адаптирали международния стандарт към местните условия за целите на своята работа.

В момента се изготвя национален FSC стандарт, който се очаква да бъде готов до юни 2016 г. След одобрението на националния стандарт от централата на Съвета по стопанисване на горите, всички стопанства, компании и сертифициращи органи ще работят по него. Изготвянето на национални стандарти се осъществява по специална процедура на FSC,  като в България процесът се осъществява с подкрепата на WWF България. Основната цел на националните стандарти е да се повиши качеството на сертифицирането и одитирането на горите. От началото на декември 2014 г. до края на януари 2015 г., първата чернова на българския национален FSC стандарт може да бъде коментирана от всички заинтересовани страни. Стандартът може да бъде свален от интернет страницата на WWF България.

Как работят големите фирми със сертифицираните продукти по FSC?

Компаниите, които работят със сертифицирана дървесина, имат отношение към отговорното използване на ресурсите – нещо, на което потребителите в Западна Европа вече обръщат огромно внимание. Така все повече компании и фирми са принудени да се сертифицират, за да намерят пазар за своите стоки. Една от тези компании е шведската верига за мебели ИКЕА Близо 25% от доставките на дървен материал за ИКЕА идват от Източна Европа, като основните страни са България, Румъния, Полша, Словакия. Годишно компанията използва внушителните 13 млн. кубически метра масивна дървесина и дървесни плоскости, без да се включват хартия и опаковки. Това означава, че ИКЕА използва почти 1% от цялата търгувана дървесина в цял свят. Компанията, обаче, е обявила намерението си да се превърне в едно от най-устойчивите предприятия в света. ИКЕА възнамерява да се превърне в един от най-големите потребителят на сертифицирана дървесина и рециклирани дървени изделия. А това означава и отваряне на огромен пазар за устойчиво добита дървесина.

Гражданският контрол и FSC

За да сме напълно обективни, трябва да споменем, че макар значително да подобрява управлението на горите, FSC не може да гарантира стопроцентов контрол. Както и по отношение на всяка друга система, колкото по-голяма е ангажираността на обществото, толкова по-ефективен е контролът. Освен от задължителните ежегодни одити, ефикасността на FSC зависи и от това хората да са запознати с принципите на FSC и да сигнализират при забелязана нередност.

Другите схеми

Съществуват и други схеми за сертифициране на гори като т.нар. Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), разпространен в трийсетина страни, но според експерти за разлика от FSC, PEFC не са толкова гъвкави към съответните национални условия – характер на горите, законодателство, население и т. н.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *