Реки в Югозападна България

Естествено състояние на водите

Естествено състояние на водите

Основната цел при управлението на реките в България е те да са във възможно най-естественото си състояние. Това ще рече да има богат и разнообразен живот в тях, водното количество да е нормално и водата да следва собствения си път. В същото време водните ресурси да се ползват с мисъл за опазването на околната среда.

Плановете за управление на речни басейни (ПУРБ) са инструмент за интегрираното управление на речните ресурси. Те определят изключително много правила, норми и режими за ползването на реките. Тук са изобразени само някои от темите, които са засегнати в тези обемни и сложни документи:

 

схема_води

Ако погледнем в дългосрочен план основният фокус е върху възстановяване на биоразнообразието в речните корита и естествения баланс в средата. В този смисъл основните проблеми, които забелязахме при теренните си проверки и разговори с местни хора от Югозападна България са свързани с водноелектрическите централи (ВЕЦ-ове) и добива на инертни материали (пясък).

Представяме ви предложенията на Прозрачни планини за решения на някои от проблемите:

Проблеми: Преди и след водохващане

Проблеми: Преди и след водохващане

 

Проблеми:               Решения:
Неправилна и неприродосъобразна експлоатация на ВЕЦ
  • Изграждане на рибни байпаси, имитиращи малка река, през които животните да могат да се придвижват нагоре и надолу по течението на реките

Проблеми: Строеж на ВЕЦ

Проблеми: Строеж на ВЕЦ

  • ВЕЦ да работи само при наличие на 75 % от естественото водно количество в реката

Проблеми: Запушен рибен проход

Проблеми: Запушен рибен проход

  • Поставяне на измервателни устройства за водния оток, а данните да са публични на сайтовете на Басейновите дирекции за осигуряване на прозрачност
Решения: Рибен байпас

Решения: Рибен байпас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми:               Решения:
Добив на инертни материали
  • Да не се добива пясък от реките, а от терасите по бреговете (статични запаси)

Проблеми: Добив на инертни материали

Проблеми: Добив на инертни материали

  • Отнемане на разрешителни при установени нарушения

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *