Гори

Управлението и дългосрочното стопанисване на горските територии в България е процес, който се случва на няколко нива.

Gori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В момента ОБЛАСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ (ОПРГТ) все още няма, но предстои те да бъдат изготвени в близко бъдеще. Това са документите, които определят какво е позволено и какво е забранено да се прави в горите на една област. Те задават целите за управление на горските територии и ловното стопанство, така че да се хармонизират интересите на обществото и собствениците на гори по отношение на ползването на горските ресурси.

Прозрачни планини има за цел да събира конкретни предложения и информация от местни хора, експерти и теренни проверки, за да изготви предложения, които да залегнат в бъдещите областни планове в Югозападна България.

Освен това инициираме обсъждания на общи принципи, които смятаме, че трябва да са се спазват при управлението на горите. Това включва:

  • Гражданско участие и прозрачност при планиране управлението на горите Горите са национално богатство и като такива е важно за обществото информацията за процедурите по избор и изпълнение на горскостопанските и областните планове да е публична и лесно достъпна. Това ще даде възможност да се упражнява граждански контрол и да се намалят кражбите, незаконните сечи, наводненията.
  • Запазване на мъртва дървесина след сечи – мъртвите дънери на големите дървета са среда на живот на десетки насекоми и малки животинки. Те от своя страна пък са храна за по-едри животни и птици. Ето защо, след сеч трябва да се оставя определено количество мъртва дървесина (стволове на мъртви дървета с диаметър над 20 см).
Гори

Гори

NB! Kлоните и вършините, които остават в някои сечища след приключване на сечите, НЕ са мъртва дървесина.

  • Биотопни дървета – това най-общо са дървета, които осигуряват дом на други животни (по С. Лазаров), с което са много ценни за биоразнообразието в гората. Ето защо е важно тези дървета да се разпознават и да не бъдат изсичани.

 

 

Странични ползвания

Странични ползвания

  • НАТУРА 2000 режими мерките и режимите, които важат в НАТУРА 2000 зоните, да се въведат при управлението на горските територии в България.
  • Странични ползвания на горите горите да се ползват  НЕ САМО като източник на дървесина, но и за добив на мед, гъби, билки, горски плодове, туризъм.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *