Финландия – Земя на зеленото злато (2 -ра част)

IMG_1179Законодателството като гаранция за устойчиво горско стопанство

Законът за горите осигурява икономическо, екологично и социално устойчиво ползване на горите. Целта е да се подпомогне разумното използване на горите, като например гори, които имат нужда да се развиват, а не да се изсичат и окончателната сеч не се извършва твърде рано. Законът за горите се прилага за всички гори, независимо от вида на собствеността. Нормативният документ набляга на икономическата производителност, но при стриктно спазване на многофункционалното използване на горите и екологичните ценности.

Дългосрочните стратегии и мерки на финландската горска политика, са определени в Националната програма за горите. Голяма част от финландските неправителствени организации и други заинтересовани страни са тясно ангажирани в подготовката на по-нататъшното развитие на програмата. Финландия участва във Форума на ООН за горите и се включва активно в развитието на Европейската горска политика, също така си сътрудничи със съседните региони на Русия в подкрепа на опазването на природата и устойчивото управление на горите.

Гръбнакът на финландската икономика

Във Финландия ролята на горското стопанство в икономиката и заетостта е по-голяма, отколкото в другите части на Европа. Успехът на финландската горска индустрия до голяма степен се основава на диверсифициран горски клъстер. Горският сектор играе голяма роля не само в националната икономика, но и на регионално ниво. Горско стопанство и горската промишленост са важни работодатели в селските райони.

Възобновяема енергия от дървен материал

Възобновяемите природни ресурси в света намаляват, което означава, че горите като възобновяем ресурс ще бъдат още по-ценни в бъдеще, тъй като дървесината дава екологосъобразна енергия. Освободеният въглероден диоксид при изгарянето на дървен материал е обвързан с младите насаждения. В момента дървеният материал съставлява около една пета от производството на финландската енергия. Повечето от тази енергия идва от вторични продукти от горската промишленост.

Финландските горски изследвания и образователни дейности са високо ценени на международно ниво

Финландия има дългогодишни традиции в областта на образованието и обучението в горския сектор. Университетите, други изследователски институти и горските фирми осъществяват постоянни проучвания, които са от значение за горите и развитието на науката във Финландия. Най-големият изследователски институт в горския сектор в Европа е Финландският институт за горски изследвания Metla, който подкрепя устойчивото ползване и управление на горите чрез научни изследвания.

Министерството на земеделието и горите е отговорно за политиката на устойчиво използване на възобновяемите природни ресурси във Финландия. То насочва и развива финландската горска политика с цел насърчаване на конкурентоспособността на горската индустрия и позицията на Финландия като водещ експерт и разработчик в областта на устойчивото стопанисване на горите.

 

Повече информация тук:

Автор: Нели Николова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *