Форум ще дискутира предизвикателствата и възможностите пред туризма в планините и защитените територии

CoverPhotoФОРУМ ПЛАНИНИ’2015 ще постави на дневен ред отново актуалната напоследък тема за предизвикателствата и възможностите пред туризма в планините и защитените територии на България.

Къмпинги в Натура 2000, световни тенденции в приключенския туризъм, развитие на гостоприемството в хижите, ограничаване или сгъстяване на лифтовите съоръжения в ски-зоните, разширяване или прекрояване на защитените територии – това са само малка част от темите, които ще бъдат засегнати на конференция с международно участие, 8 април от 09ч. във Френския институт София в рамките на 6тия Фестивал „Зелени дни‘ 2015.

Конференцията цели да представи различни гледни точки към темата за устойчивото развитие на планините и защитените територии в България. Представени са експертизата на някои успешни български и чуждестранни фирми и проекти, неправителствени организации и българските институции в областта на устойчивия туризъм – туроператори, къмпинги и хижи, както и проектанти и инвеститори в основните ски-дестинации в България. Лектори експерти и практици ще представят предизвикателствата, пред които е изправен туризмът в планините и защитените територии на България, както и възможностите за устойчиво развитие с отговорност към природата и интересите на местните общности. Конференцията ще позволи в дискусионна форма обсъждането на различни визии, както и запознаването с добри бизнес практики, приложими в България. Особен акцент ще бъде поставен върху необходимостта от създаването на разпознаваем местен туристически продукт с висока принадена стойност, стъпващ на чистата, в най-добрия случай домашна храна, сертифицирана като „биологична”, заедно с уникалното природно и културно наследство на България. Създаването на продукт, подкрепен от голяма част от местната общност, е път към нейното собствено осъзнаване и утвърждаване, към успеха на една дестинация на българската или международната сцена.

Българските планини и защитените територии и горите в тях са последният неразграбен национален капитал на България. Туризмът цели 25 години беше оставен да се развива без посока и в ущърб на националния интерес, в резултат на което България достигна дъното на европейските класации за приходи от турист и по заетост на легловата база, беше бетониран пейзажа на българското Черноморие и извършено загрозяващо строителство в планините, бяха приети закони, които не способстват за качественото развитие на българския туристически продукт и превърнаха България в една неразпознаваема туристическа дестинация. Поставяме си за задача да положим началото на един публичен дебат, чиято цел е постигането на съгласие за завой в пазарната ориентация на българския туристически продукт и за опазването на природното и културно наследство на България.

Цели на конференцията:

  • Да запознае българската бизнес аудитория и институциите с приключенския туризъм в светлината на глобалните туристически тенденции
  • Да наблегне върху значението на качествената и чиста, местно произведена храна, живите традиции, автентичното културно наследство и природните ресурси на страната, за създаване на уникален туристически продукт с висока добавена стойност.
  • Да подпомогне обмяната на добри бизнес практики.
  • Да представи перспективи за откриване на зелени работни места, поминък и развитие на жителите на обезлюдяващите се селски и планински региони в България.
  • Да дефинира проблемите и да инициира промени в правните рамки в полза на целогодишния устойчив туризъм в българските планини.
  • Да очертае възможните сценарии за устойчиво развитие на българските планини и защитени територии, включително чрез туризъм.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *