Месечен архив: януари 2014

ЗаВитоша предлагат въпроси за проучване относно новия план за управление на парка

Торфено бранище

Планът за управление на най-стария парк в България – Витоша изтича тази година. Това е документът, чрез който се определя как ще се развива паркът през следващите 10 години, какви да бъдат нормите и режимите на ползване за туристите, местните, учените, инвеститорите и др. В момента Дирекцията на природния парк е в процес на изготвяне на план за управление за периода 2015-2024 г. Това включва провеждане на социологическо проучване сред софиянци. Гражданска група ЗаВитоша, една от местните групи към инициативата Прозрачни