Месечен архив: юни 2014

За сечите в горите… Проверка в местност Черната скала

DSC08474

В горите се сече и това е факт, от който не можем да избягаме. Сред основните функции на горите е и предоставянето на ресурси за ползване – например все още много хора в България се отопляват на дърва. В горите често се случват и природни бедствия в резултат на силни ветрове или обилен снеговалеж, масови появи на вредители (каламитети) и др. Пожарите, естествени или причинени от човека, също са често явление в българските гори през последните години. Природните нарушения са

Незаконна сеч – Що е то и как да я разпознаваме?

сн. М. Кирчева

Основна област, по която Прозрачни планини работи, са „ГОРИТЕ на България и тяхното управление“. Това е една обширна сфера, в рамките на която сме разпознали няколко отделни теми, за които ще събираме информация и които ще анализираме. Това са: ТЕМА: Защитени горски територии ТЕМА: Нелегални дейности в горите (нелегални сечи и бракониерство) ТЕМА: Обществеността в подкрепа на горите – добри практики  ТЕМА: Горска сертификация  ТЕМА: Ловни концесии  ТЕМА: Биомаса и дърва за огрев  Що се отнася до темата „Нелегални дейности в

Питаме ви за Пирин и плана за управление!

27

По-надолу ви задаваме няколко въпроса за плана за управление на Национален парк „Пирин“. Обръщаме внимание, че отговорите нямат за цел социологическо проучване, а по-скоро служат, за да поставим начало на дискусия по темата! Благодарим ви за отделените минути! Loading…