Месечен архив: август 2014

Прозрачни планини в срещи с хората в Родопите – 26 август – 28 август

_MG_1136

В периода 26 – 28 август Прозрачни планини ще бъде в Асеновград, Чепеларе и Смолян. Ще бъдем на площада, ще приемаме предложения за устойчиво управление на защитени природни територии, водите и горите в района, очакваме да чуем вашите предложения и конкретни проблемни случаи.  Ето и къде точно ще бъдем: 26 август (вторник) – Асеновград 17:00 – 21:00 ч. – инфо щанд на площад „Акад. Н. Хайтов“ 27 август (сряда) – Чепеларе 17:00 – 21:00 ч. – инфо щанд на централния площад

Проблемите в горите – препоръки и решения

IMG_20140807_135719

През последните години се забелязват редица проблеми, които водят не само до унищожение на горите, но и предизвикват протести сред обществото. Ето защо от Прозрачни планини на 7 август 2014 г. организирахме работна среща с експерти лесовъди от страната в Социален център Хаспел. Целта на срещата беше да се идентифицират проблемите и слабостите при стопанисването на горите и да се формулират решения, чрез които да се предприемат мерки за усъвършенстване управлението и стопанисването на горите в бъдеще. В дискусията се включиха представители на горския сектор, които усърдно

Животновъдство и български местни породи

karakachansko govedo

Българските местни породи през последните няколко десетилития вървят заедно с определения като редки или застрашени от изчезване. Промените в селскостопанския сектор доведоха до изместване на местните породи от чужди и като цяло замиране на животновъдството в страната. Причините са разнообразни, но биха могли да се обобщят в следното: липса на икономически интерес от използването на местните породи и липса на инструменти, които да стимулират подобен интерес като например субсидии и създаване на преференции за земеделски производители, които се ангажират с

Какво означава „естетически качества на ландшафта“ и защо е важно за управлението на природните ресруси

Иракли

Естетичното възприятие на ландшафта има до голяма степен абстрактен характер.То може да бъде колкото обективно, толкова и субективно преживяване. На първо място повечето хора възприемат естествения пейзаж  визуално.  Като цяло, обаче, естетичното възприятие е много сложен емоционален и личен процес, в който се съчават сетивните способности на хората . Тези способности може да са вродени, интуитивни или придобити в процеса на възпитанието (в семейството или институционално) или от  заобикалящата ги социална и обществена среда. Какво определя естетичните качества на ландшафта?

Конкурс за Директор на ПП „Българка”. Оценете сами!

ПП Българка

На 7 август от 10:00 ч. в Изпълнителна агенция по горите се състоя тестът и събеседването с двамата кандидати за директори на Природен парк „Българка“ – Али Алиев и Йордан Марков. Комисията се състоеше от: д-р инж. Ценко Ценов – и.д. директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ – председател; Христо Христов – директор на дирекция „Инвентаризация и промени в горските територии“, Тодор Богомилов – и.д. директор на дирекция „Административно правно и информационно обслужване“, Александър Фердов – главен експерт човешки

Летен лагер с Прозрачни планини

chtauma

Включи се и бъди част от гражданското общество. Да намерим решения на проблемите в нашите планини заедно! В последните дни на август от Прозрачни планини ви каним на летен лагер. Целта на лагера е да събере най-активните поддръжници на инициативата на едно прекрасно място в Родопа планина. Искаме да се опознаем и споделим вижданията си относно планинските ресурси и как ние взимаме участие в тяхното управление. Ще се възползваме от присъствието си на „Чатъма“ и ще приложим и обсъдим различни начини за устойчиво