Месечен архив: септември 2014

Бракониерството в реките

бракониерство

Проблемите Един от основните проблеми при опазването на рибните ресурси в страната (и в частност Югозападния регион) е бракониерството. Според експертите това се дължи преди всичко на занижения контрол от страна на отговорните институции като Министерствата на земеделието, екоминистерството, съответните им агенции и по-специално Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура (ИАРА). В Благоевградски район например има само двама риболовни надзиратели, които следят за това какво се случва на цялата територия. Дори и в националните паркове Рила и Пирин, въпреки парковата

Подписка за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс

Гори

    През последния месец ние от Прозрачни планини започнахме събирането на подписка срещу унищожението на Българските гори. Настояваме да се предприемат незабавно следните стъпки, с които да се гарантира опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да издаде заповед в срок от 6 месеца всяко горско или ловно стопанство да запази минимум 10% от горите си във фаза на старост (без сечи), както и всички неизсечени към момента вековни гори. Всички