Месечен архив: октомври 2014

Предложената наредба за планиране на българските гори продължава да ги разглежда само като място за сечи

Гори

На 23 октоври 2014 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ с дейното участие на ескперти от „Прозрачни планини“ внесе в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) своето становище върху новата наредба за инвентаризация и планиране на българските гори. Както вече ви информирахме, тя беше публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на ИАГ със само две седмици срок за коментари, след като се разработва вече повече от 3 години. Коалицията „За да остане

Конкурс за директор на ПП „Странджа“. Оценете сами!

На 14 октомври 2014 г. в Изпълнителната агенция по горите се състоя тестът и събеседването за директор на Природен парк „Странджа“. Явиха се трима кандидати: Стефан Златаров – дългогодишен директор на ПП Странджа; Владимир Димитров – началник Горскостопански участък в ТП „Държавното горско стопанство“ Бургас; Петко Нанчев – настоящ временно изпълняващ длъжността директор, преди това -заместник-директор. Йорданка Динева от Българска фондация Биоразнообразие присъстваше на конкурса като граждански наблюдател. Първа част: Тест с 30 въпроса (максимален брой точки: 30 т.) Стефан Златаров – 28 точки;