Месечен архив: ноември 2014

Неизпълнение на Заданието за разработване на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ и бързане с процеса по финализирането му

DSCF1450

Вчера, 27 ноември 2014 г., част от екипа на „Прозрачни планини” присъстваха на семинар за представяне на резултати от проведените проучвания при подготовката на новия план за управление на НП „Пирин“. По време на срещата се разгледа  Част 1: „Описание и оценка на парка“ – Трети модул, която включва описание на характеристиките на парка и околните територии, идентифициране на проблемите и оценка на състоянието на парка.  Нашият извод от срещата е, че до момента изпълнителя на Плана за управление не

Право на отговор

ski and the mountains

Във връзка с публикуваната на 24 ноември 2014 г. в 17:04 ч. публикация на електронната страница на вестник „Труд“ на адрес http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4444149, екипът на проект Прозрачни планини би искал да използва правото си на отговор. Aнализът на статията показва, че целият текст, съставен от 2959 символа, e насочен против дейността на гражданската инициатива „Прозрачни планини”, стартирана в рамките на проект: „Гражданско участие за устойчиви планини“ (№ CSP 019-172 / 11.7.2013 г.). Основната цел на проекта е да създаде работещ модел

Прозрачни планини на Дните на предизвикателствата

сн. Димитър Беров

Съвсем естествено и на място „Прозрачни планини” ще се се включат в Дните на предизвикателствата другата седмица от 2-ри до 4-ти декември. Ето какво може да очаквате от нашето участие в предстоящото тридневно приключенско събитие, което ние вече очакваме с нетърпение. „Прозрачни планини” По време на презентацията на „Прозрачни планини” в сряда (3 дек) от 19.40 ще ви запознаем с нашето предизвикателство – да насърчим повече хора да се включат в „Прозрачни планини” като участници в дискусиите или като доброволци. Ще

Планове за управление на националните ни паркове – Защо са важни?

Пирин, сн. Магдалена Кирчева

Плановете за управление имат статут на закон в парка. Те са ключови документи, които  определят дългосрочната визия и стратегия за опазване и развитие на дадена защитената територия. Тези планове трябва да предлагат действия за ефективно и природосъобразно управление  и устойчивото ползване на парковите ресурси. Те предлагат и набелязват балансирани мерки за разрешаването на конфликти между основната цел на плановете от една страна, а именно – опазване на природата, и развитието на туризма и местната икономика от друга. За целта в

Граждани и институции за Пирин

P1020605

Екипът на Прозрачни планини събра в понеделник вечер (24 ноември) широк кръг от заинтересовани страни в дискусия за бъдещето на Национален парк „Пирин”. На събитието присъстваха представители на  държавните институции – екоминистерството, Изпълнителните агенции по околна среда и горите, преставители на национален парк Рила. Участие в срещата взеха и хора от неправителствените организации, алтернативния туризъм и не на последно място граждани с позиция и мнение относно бъдещето на планината. Централна тема на дискусията бе бъдещето на Национален парк „Пирин” и

Прозрачни планини ви кани на среща за бъдещето на Национален парк „Пирин”

Logo_transp_color_forweb

Прозрачни планини канят всички с интерес към природата и гражданското участие в процеса на взимане на решения в понеделник,  24 ноември в Бетахаус София (ул. Крум Попов 58) от 18:00 ч. на среща, в която да споделим своите гледни точки за посоката на развитие и управлението на природните ресурси на Югозападна България. От Прозрачни планини вярваме, че взаимодействието и обмяната на опит между държавните институции, неправителствените организации и заинтересовани граждани допринася за устойчивото управление на природните ресурси в България. Затова

Прозрачни Планини попитаха: Какво трябва да се случи в горите на Пирин?

сн. М. Кирчева

  В началото на седмицата ви представихме резултатите от допитване сред жители на Кресна, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско за важни теми, свързани с актуализацията на Плана за управление на национален парк Пирин. По време на лятната ни обиколка попитахме местните и за основните проблеми в горите, попадащи в обхвата на националния парк. Тук ще обобщим резултатите от анкетите с местните хора по въпросите с горите и ще припомним, че не претендираме за изчерпателност и представителност на извадката. Законните и незаконните сечи

Екосистемните услуги: Оценяване на неоценимото?

Еколози, икономисти, биолози и юристи и др. спорят за научната и етична основа за поставяне на цена на екосистемните услуги. Пораждането на спорове и дебати по темата не е изненадващо, защото за твърде много хора оценяването на нещо толкова съществено е съвсем погрешно. Най-важната информация, която учените се опитват да комуникират всъщност е не действителната стойност на екосистемните услуги (тя трудно би могла да бъде оценена), а по-скоро това, че екосистемите ИМАТ  стойност.  Според привържениците на концепцията остойностяване на екосистемните

Прозрачни планини попитаха: Какво вълнува хората в района на Пирин?

DSC01312

Екип от експерти и доброволци от Прозрачни планини посветиха част от изминалото лято на срещи и разговори с хора от приоритетния за нас Югозападен район в страната. „На терен“ ние се запознахме с част от проблемите на населението и приехме техните предложения  за устойчивото управление на защитени природни територии, водите и горите. Представихме и част от нашите идеи. Разговаряхме с граждани от общините Кресна, Сандански, Гоце Делчев, Разлог и Банско относно важни теми, които ще се разглеждат при актуализацията на

Услуги от природата – кои са те?

снимка, Димитър Беров

В средата на септември 2014 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува доклад, който не отчита нарушени екосистеми и не констатира загуби на биоразнообразие в националните паркове в страната (Рила, Пирин и Стара Планина). Въпреки констатациите на екоминитерството, от редица природозащитни организации сигнализират за случаи на влошаване на състоянието на екосистемите и техните услуги през последните няколко години. Такъв пример са изключително чувстителните екосистеми в района на Седемте рилски езера. Причина за влошеното им състояние послените няколко години е

« Older Entries