Месечен архив: декември 2014

Природозащитници изискват от МОСВ да преразгледа обществената поръчка за план за управление на Пирин

Press conference_22122014

На 22 декември 2014 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ проведоха конференция за медиите, в която разясниха нарушенията на законите, които се извършват с подготвяния нов план за управление на Национален парк „Пирин“. Природозащитниците изискаха, с цел да се спази българското и международното законодателство, предлаганият проект за План за управление на НП „Пирин“ да бъде преразгледан, като настоящата обществена поръчка бъде

Зонирането в Плановете за управление

Bansko

Плановете за управление имат силата на закон във всяка защитена територия. В тези документи трябва ясно да са посочени приоритетите, нормите, зоните и режимите в нея. Като водещ за работата навсяка паркова дирекция, Планът за управление дава отговор на всеки въпрос, свързан със зонирането и правилата в дадена територия. Съгласно закона управлението на защитени територии на първо място  цели опазване на биоразнообразието. Освен със запазването на природата, Плановете за управление и парковата дирекция „са натоварени“ и с отговорната задача да

Пробват тайно да разрешат ново строителство, лов и дърводобив в Национален парк Пирин

Bansko 230

София, 17 декември 2014 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и платформите за дебат „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ предупреждават, че в подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин се разрешават ново строителство на ски съоръжения, пътища и писти, добива на дървесина за пари, лова и пързалянето с моторни шейни.   Всичко това е забранено от Закона за защитените територии и решенията на ЮНЕСКО – Пирин е част от

Енергийният бум, за който не сте чували – дървесни пелети. Екологично съобразен или не съвсем?

IMGP7995

Дървесните пелети са продукт, който се получава от отпадъчна дървесина чрез пресоване и се използва за отопление, чрез специални за целта пелетни котли или камини. Пелетите биват клас А и клас В. Клас А – пелети, които се произвеждат от чиста дървесина. Клас В – пелети, в чието съдържание има и дървесни кори. Освен това пелетите се различават и по дървесината, от която са произведени– чам, бук, дъб. Пелети се произвеждат и от слънчогледови шлюпки, слама и други подобни. Към

Позицията на Прозрачни планини за Витоша

IMG_2780

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОПОС“ ПРИ МОСВ КОПИЕ ДО: МЕДИИ ПОЗИЦИЯ НА „ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ“ относно избор на изпълнител за реализиране на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на ПП „Витоша“ с възложител Дирекция на Природен парк „Витоша“.   На 9.12.2014 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ подписа договор за изработване

Какво се „крие“ в старите гори?

Рогоплодни мъхове

Какво се „крие“ в старите гори. Вековните гори най-често свързваме с големи дървета, редки видове птици, животни и понякога гъби. Рядко, обаче, се сещаме или забеляваме мъховете, но те всъщност са една много важна част от горската екосистема. В България хората, които се занимават с тази част от растителното царство, се броят на пръстите на едната ръка. Нашият експерт Гори Зорница Стратиева разказва за мъховете, каква е тяхната функция и защо е важно да се опазват горите, които им осигуряват

В търсене на една река, която никога вече няма да бъде същата

Иван и Иванина изследват планинските реки по Прозрачни планини

  Разказ на Иванина Томова, доброволец на Прозрачни планини.   Денят е летен и горещ. В гр. Кресна е дори твърде горещо, затова с удоволствие поемаме задачата да правим трансекти за видри по Влахинска река. Не се очаква от обща култура да е известно какво е трансект, и аз научих по-рано през същия ден. Трансект е територия с определен размер и характеристики, която се „претърсва за признаци на живот“ – в случая за видри. Сега ще отворя една голяма скоба,

Доброволчески истории

Иванина и Мартин на щанда на Прозрачни планини

Попитахме двама от „по-старите“ ни  доброволци Данита Заричинова и Мартин Маринов за мотивите им да са част от инициативата. Доброволците са хората, които ни зараждат с усмивки и оптимизъм. Благодарим на всички тях за подкрепата, времето и енергията, които влагат в проекта. Без вас нямаше да има Прозрачни планини. Какво им даваме ние на тях? Ето какво споделиха Данита и Мартин: Каква е твоята лична причина да се включиш в инициативата? Данита Заричинова (Д.З): Със сигурност това, което ме мотивира, е безкрайната

Опазване на естественото състояние на част от река Влахинска

P1000629

На 25 ноември се проведе Eкспертен съвет в РИОСВ Благоевград. Това е вторият подред съвет след юли месец тази година. Целта на съвета беше да се реши дали ще се строи нов мини ВЕЦ на река Влахинска над Кресна или не. Проектът включва ново строителство на мВЕЦ, който захваща 800 метра от река Влахинска, наречен разширение на стария мВЕЦ. Предвижда се старата централа да престане да работи, като за новопредвидения мВЕЦ ще се използват нейните тръби, които ще се удължат

Защо реките са специални?

DSCF8857

Реките са една уникална екосистема, за която ние все още не знаем достатъчно. Микроорганизмите там са толкова много, че не могат да бъдат изследвани напълно. Всъщност опознаването на реките е и една много трудна задача, защото те непрекъсното се променят – придвиждват се, изместват се техните корита, мени се водния отток и видовете, които ги населяват. Това е един напълно естествен процес.  В повечето случаи естествените промени се случват толкова бавно, че е трудно те да бъдат обхванати в рамките