Месечен архив: февруари 2015

Прозрачни планини в Ятото

PP Yatoto

Вече може да подкрепите Прозрачни планини и нашата кауза в Ятото. Ятото е сравнително нова социална мрежа, която дава възможност за финансиране и подкрепа на най-различни идеи. Ние споделихме нашата кауза там и се надяваме  да намерим съмишленици сред вас. Нашата мисия Нашата мисия е да вдъхновим вас и да подкрепим гражданската активност в обществото за по-добро управление на любимите ни места. Смятаме, че бихме могли да опазим планините само ако достатъчно хора, групи и организации съзнават, че правилният начин

Представяне на инициативата „Прозрачни планини“ в Международно висше бизнес училище – гр. Ботевград

_DSC0039

На 23 февруари 2015 год. в Международно висше бизнес училище – Ботевград, представители на инициативата Прозрачни планини представиха презентация на тема: „Проблемите в горите – препоръки и решения“. На събитието присъстваха както студенти на Международното висше бизнес училище – Ботевград, така и местни граждани. От инициативата „Прозрачни планини” взеха участие Сашка Витанова и Зорница Стратиева. Тяхното участие допринесе не само за популяризиране дейността на инициативата, но и за представяне идеята за разработване на едни от най-важните инструментариуми за развитие на

Подмяна на лифтове и вина

дървета

Пет години. Толкова време отне на Районен съд Разлог да се произнесе по делото за 25 незаконно изсечени  мури и ели заради неправомерното разширяване на лифта в местността Бъндеришка поляна в Национален парк „Пирин“.  Това всъщност е и първата присъда за незаконна сеч в НП „Пирин“ за разширението на ски-зоната. Припомняме, че тогава действащия План за управление на национален парк Пирин не разрешава разширяване на просеката, липсва и предварителна Оценка за въздействие на околната среда. Реално сечта позволява разширяването просеката за

Финландия – Земя на зеленото злато (2 -ра част)

IMG_1179

Законодателството като гаранция за устойчиво горско стопанство Законът за горите осигурява икономическо, екологично и социално устойчиво ползване на горите. Целта е да се подпомогне разумното използване на горите, като например гори, които имат нужда да се развиват, а не да се изсичат и окончателната сеч не се извършва твърде рано. Законът за горите се прилага за всички гори, независимо от вида на собствеността. Нормативният документ набляга на икономическата производителност, но при стриктно спазване на многофункционалното използване на горите и екологичните

Резултати от срещата на Прозрачни планини с МЗХ

Внасяне на подписката

Вчера внесохме в Министерството на земеделието и храните 11500 подписа, събрани от Инициативата „Прозрачни планини“ заедно със Зелените и Инициативен комитет „Шипка“. Седемте точки на подписката са за предприемане на действия и трайни решения за опазване на старите и вековни гори и устойчивото ползване на горските ресурси. Подписката беше поднесена със символично дърво от ендемичния за Балканския полуостров вид Цар-Борисова ела, с надежда правителството да опази горите в България като природен, културен и туристически ресурс. Ние от Прозрачни планини сме

Над 11 500 се подписаха за опазване на горите в България

внасяне на подписките

На 17 февруари в 11:00 ч. връчихме лично на заместник-министъра на земеделието и храните Георги Костов над 11 500 подписа за опазване на горите като природен, туристически и културен ресурс. Освен подписката, която от Прозрачни планини събирахме през последните няколко месеца (над 8945 подписа), внесохме в МЗХ и подписка за спиране на сечите и последващо залесяване, стартирана от Инициативен комитет, гр. Шипка (2612 подписа). Представяме ви отново нашите искания и предложения и снимки от днешната акция. 1. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) да

Финландия – Земя на зеленото злато

IMG_1163

Финландия е една от най-гъсто залесените страни в Европа. Около 3/4 от територията на страната е заета от гори. Това означава, че горската площ, собственост на един финландски жител, е четири хектара. Значителен дял от територията на Финландия се намира на север от Арктическия кръг. Благодарение на Гълфстрийм, обаче, финландските гори растат дори и в най-северните части на страната независимо от суровия климат и каменистата почва. Във Финландия се срещат 30 дървесни видове, от които най-разпространени са бор, смърч и

Работна среща за плановете за управление на речните басейни

_DSC0001_@

На 12 и 13 февруари Прозрачни планини и WWF организираха работна среща за актуализация на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) между МОСВ, Басейнови дирекции, неправителствени организации с екологична насоченост, рибарски сдружения и клубове, клубове по воден туризъм (каяк, рафтинг), граждани. Срещата беше излъчвана наживо онлайн, а видео запис от двата дена е достъпен в канала на Прозрачни планини в youtube. Програма на срещата. Списък с участниците в срещата. В профилът на Прозрачни планини в slideshare сме качили всички

ОТГОВОР НА ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ по повод съобщение до медиите от ЮЛЕН АД – Банско

2014

ОТГОВОР НА ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ по повод съобщение до медиите от ЮЛЕН АД – Банско на 11.02.2015 г.   По повод изнесената от концесионера в Национален парк „Пирин“ информация „Дванайсет неверни и едно вярно твърдения за Банско“ прилагаме нашия отговор. Оставили сме пълния текст на съобщението от „Юлен“ АД с нашите коментари в синьо.   Според офшорната фирма: „всичко, изнесено до тук , може да се провери. Бърз преглед на цитираните закони, плановете за управление, наличната информация по сайтовете на МОСВ и фирмите

Онлайн излъчване на среща за плановете за управление на речните басейни

DSCF8859

На 12 и 13 февруари (четвъртък и петък) 2015 г. от 10:00 ч. в Бета Хаус София ще се проведе работна среща между Басейновите дирекции и неправителствени организации с екологична насоченост на тема актуализацията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) в България. Форумът ще бъде открит от министъра на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева. Работната среща ще бъде излъчвана и двата дни на живо в youtube канала на Прозрачни планини. Ако имате коментари или въпроси към участниците, имате

« Older Entries