Месечен архив: януари 2016

Защо е нужно нашите деца да излизат навън и да имат досег с природата

11295674_1052249391455847_8441841372421106868_n

Все повече деца имат все по-малко контакт с естествения свят. И това оказва огромно въздействие върху тяхното здраве и развитие. Кравите спят зимен сън, източните сиви катерици са местен за Великобритания вид, конските кестени се раждат от дъбове (или може би от букове или от ели), и разбира се, няма такова нещо като листо, което може да облекчи опарване от коприва. Или поне така, според едно ново проучване, мислят между една четвърт и една втора от всички британски деца. И

Знаете ли какво означава РДГ?

gori2

Какво е РДГ?  Регионалните дирекции по горите /РДГ/ са юридически лица на бюджетна издръжка – структури на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/. РДГ осъществяват функциите на ИАГ в определения им район на дейност с изключение на посочените в чл. 156, ал.1 т.10 от Закона за горите и са подчинени непосредствено на ИАГ. Регионалните дирекции по горите са специализирани териториални администрации, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите