Месечен архив: септември 2016

Проект за План за управление на НП Пирин – последна версия

27

В момента Министерство на околната среда и водите ревизира плановете за управление на Пирин, Рила и Витоша и ги връща за доработка от страна на подизпълнителите. Опитваме се да следим процеса отблизо и да ви информираме своевременно какво се случва. Междувременно споделяме линк към последната версия на проекта за актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, защото в интернет могат да се намерят няколко версии. Следете ни тук и във фейсбук, за да се информирате какво се случва с