Авторски архив: Прозрачни планини МП

Докъде са плановете за Пирин, Рила и Витоша?

Страшното езеро, Рила

Планове за управление на националните ни паркове – защо са важни? Планът за управление (ПУ) има статут на закон в парка. Той урежда основната философия за развитие на парка, като приоритетна задача е съхраняването на биологичното и ландшафтно разнообразие. В ПУ се посочва например в кои територии се ограничава въздействието на хората, кои са туристическите маршрути, къде може да се изгражда туристическа инфраструктура, кои са нормите за извършване на различни дейности в парка и т.н. ПУ се използва всеки ден,

Старите гори – ще успеем ли да ги защитим?

1779895_10207430165293995_1907531318210899389_n

През последните години се акцентира на опазването на горите във фаза на старост, тъй като голяма част от горските обитатели в България ги има именно заради старите гори. Това е така, защото тези гори се характеризират с разнообразна структура на дървостоя и наличие на мъртви и стари дървета. Поради важното значение на тези гори за съхраняването на биоразнообразието и на представителни екосиситеми, които са добре адаптирани към природните нарушения, следва да се отделят тези гори и да не се провеждат

Сагата с наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии или какво се случи с нашите становища

gora

В периода 2013-2016 г., ние от Прозрачни планини взехме активно участие в планиране на управлението и опазването на горите в Югозападна България. Нашата работа допринесе за ускоряването на процеса по разработване на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, която се пишеше в продължение на 4 години. За разработването ѝ се смениха две работни групи и се създадоха два варианта, които не гарантират устойчивото ползване и опазване на едно от най-ценните природни богатства на страната ни – гората. По

Как да изпратя моето възражение до МОСВ за Рила

Рила

Ние от Прозрачни планини вярваме, че е важно да защитаваме сами правата си. Това, което ние отстояваме най-често, е правото ни на достъп до чиста, жива, защитена природа. Благодарение на вашето активно участие през последната година постигаме резултати, които спомагат за опазване на уникалното ни природно наследство през следващите 10 години. Вчера ви информирахме за отговора на авторите на проекто-плана на Национален парк „Рила“ и нашето възражение, за което може да прочетете тук. За да завършим административният процес, който ще гарантира опазването

Възражение за неотразени проепоръки на Прозрачни планини за Рила

12004081_1656763061202891_4818694893819590749_n

На 24-ти септември 2015 г. от Прозрчни планини подадохме становище по проекта за нов план за управление на Национален парк Рила. Основните проблеми, които не са решени в проекта на Плана за управление на НП Рила, изготвен от ДЗЗД „Рила Консултанти“, според нас бяха: В плана няма ясна забрана за строителството на нови ски писти и ски лифтове, което през последните години се доказа като най-голямата опасност за дивата природа в националните паркове. Не са предвидени никакви мерки за ефективно ограничаване

Защо е нужно нашите деца да излизат навън и да имат досег с природата

11295674_1052249391455847_8441841372421106868_n

Все повече деца имат все по-малко контакт с естествения свят. И това оказва огромно въздействие върху тяхното здраве и развитие. Кравите спят зимен сън, източните сиви катерици са местен за Великобритания вид, конските кестени се раждат от дъбове (или може би от букове или от ели), и разбира се, няма такова нещо като листо, което може да облекчи опарване от коприва. Или поне така, според едно ново проучване, мислят между една четвърт и една втора от всички британски деца. И

Знаете ли какво означава РДГ?

gori2

Какво е РДГ?  Регионалните дирекции по горите /РДГ/ са юридически лица на бюджетна издръжка – структури на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/. РДГ осъществяват функциите на ИАГ в определения им район на дейност с изключение на посочените в чл. 156, ал.1 т.10 от Закона за горите и са подчинени непосредствено на ИАГ. Регионалните дирекции по горите са специализирани териториални администрации, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите

Дядо Коледа и неговите борчета

DSCN1530

На 19-ти декември дядо Коледа остави временно работилницата с подаръци, за да помогне на пет борчета от Пирин, Рила и Витоша в мисията им да защитят своите планини.Целта на уличното представление на Прозрачни планини е да привлече вниманието на обществото и управляващите към проблемите с плановете за управление на двата национални парка – Пирин и Рила и природния парк Витоша. В днешния празничен ден споделяме с вас снимките на всички, които доброволно и с желание се снимаха с посланията на

5 съвета как да обсъждаме климатичните промени: наръчник за празниците

Negative0-35-35(1)

Сега, когато разговорите за климата в Париж са новина в емисиите в празничните дни, вече не звучи невероятно промяната на климата да бъде предмет на дискусия по време на вечеря, въпреки, че за някои тя си остава деликатна тема. Как можете да дискутирате страстно и същевременно компетентно климатичните промени, като заедно с това запазвате сърдечни семейни отношения? Ние сме тук, за да ви помогнем да разбиете – нежно – пет обичайни мита за промяната на климата и да ви предложим

Природен парк Рилски манастир

DSCF8881_ps

През 1992 г. е обявен народен парк „Рила“, като всички гори и земи са изключителна държавна собственост и е забранено стопанското им ползване. Впоследствие след приемането на Закона за защитените територии на 11.11.1998 г. – категорията „народен парк“ отпада и се въвеждат две нови категории – „национален парк“ и „природен парк“. На 15.10.1999 г. народният парк „Рила“ е прекатегоризиран в национален парк. През 1998 г. Рилската Света Обител (Българска православна църква) заявява пред Поземлена комисия гр.Рила желание да възстанови собствеността

« Older Entries