Архив по категории: Води

Фокус върху актуализацията на Плановете за управление на речните басейни

Снимка: Гергана Стоянова

Една от целите на Прозрачни планини е да подобрим състоянието на реките в страната. Краят  на тази  седмицата ще посветим именно на темата реки, като обърнем специално внимание на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). За целта събираме на работна среща относно актуализацията на Плановетете широк кръг от заинтересовани страни – всички Басейнови дирекции в страната и неправителствени организации (НПО) с екологична насоченост. По-конкретно целите на срещата са подобряване на взаимодействието между Басейновите дирекции и НПО и подпомагане постигането

Какво отбелязваме в деня на влажните зони ?

Логото

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През далечната 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. Управление на влажните зони е глобално предизвикателство и страните в Конвенцията в момента наброява над 160 от целия свят. Кои са влажните зони? Конвенцията използва широко определение на влажните зони. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични

Природосъобразни мерки срещу наводненията

Vodi

Заливните зони се наводняват. Затова се наричат заливни зони. Този иначе очевиден факт доста безрасъдно се пренебрегва от урбанистите и ние все повече строим в зони с висок риск от наводнения. Причината е ясна – без вода не можем. Водата е необходима за всички човешки дейности –   земеделие,  производството, воден транспорт и т.н. Пренебрегването на природните закони, обаче, може да доведе до тежки последици, свидетели на които бяхме през изминалото лято на целите Балкани – наводнени крайбрежни и крайречни населени

DamNation – новият филм на Патагония вече и у нас

DamNation - Copy

Харесваме филмите на Patagonia по няколко причини. Освен че кадрите им са истинска сетивна радост, те са и от филмите, които провокират, приканват към  активност, дават решения. Затова  и нямаме търпения да видим поредния им природозащитен филм – DamNation, който освен всичко се нарежда и сред най-силните документални заглавия на еко тематика през 2014г. Този път на фокус на Patagonia са реките или поне това, което е останало от тях след човешката намеса. Темата  за реките и тяхното опазване е и

В търсене на една река, която никога вече няма да бъде същата

Иван и Иванина изследват планинските реки по Прозрачни планини

  Разказ на Иванина Томова, доброволец на Прозрачни планини.   Денят е летен и горещ. В гр. Кресна е дори твърде горещо, затова с удоволствие поемаме задачата да правим трансекти за видри по Влахинска река. Не се очаква от обща култура да е известно какво е трансект, и аз научих по-рано през същия ден. Трансект е територия с определен размер и характеристики, която се „претърсва за признаци на живот“ – в случая за видри. Сега ще отворя една голяма скоба,

Опазване на естественото състояние на част от река Влахинска

P1000629

На 25 ноември се проведе Eкспертен съвет в РИОСВ Благоевград. Това е вторият подред съвет след юли месец тази година. Целта на съвета беше да се реши дали ще се строи нов мини ВЕЦ на река Влахинска над Кресна или не. Проектът включва ново строителство на мВЕЦ, който захваща 800 метра от река Влахинска, наречен разширение на стария мВЕЦ. Предвижда се старата централа да престане да работи, като за новопредвидения мВЕЦ ще се използват нейните тръби, които ще се удължат

Защо реките са специални?

DSCF8857

Реките са една уникална екосистема, за която ние все още не знаем достатъчно. Микроорганизмите там са толкова много, че не могат да бъдат изследвани напълно. Всъщност опознаването на реките е и една много трудна задача, защото те непрекъсното се променят – придвиждват се, изместват се техните корита, мени се водния отток и видовете, които ги населяват. Това е един напълно естествен процес.  В повечето случаи естествените промени се случват толкова бавно, че е трудно те да бъдат обхванати в рамките

Бракониерството в реките

бракониерство

Проблемите Един от основните проблеми при опазването на рибните ресурси в страната (и в частност Югозападния регион) е бракониерството. Според експертите това се дължи преди всичко на занижения контрол от страна на отговорните институции като Министерствата на земеделието, екоминистерството, съответните им агенции и по-специално Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура (ИАРА). В Благоевградски район например има само двама риболовни надзиратели, които следят за това какво се случва на цялата територия. Дори и в националните паркове Рила и Пирин, въпреки парковата

Recent Entries »