Архив по категории: Животновъдство

Животновъдство и български местни породи

karakachansko govedo

Българските местни породи през последните няколко десетилития вървят заедно с определения като редки или застрашени от изчезване. Промените в селскостопанския сектор доведоха до изместване на местните породи от чужди и като цяло замиране на животновъдството в страната. Причините са разнообразни, но биха могли да се обобщят в следното: липса на икономически интерес от използването на местните породи и липса на инструменти, които да стимулират подобен интерес като например субсидии и създаване на преференции за земеделски производители, които се ангажират с