Архив по категории: НП Пирин

Попиши се #ЗаПирин

2_nationalparkpirin2-alexanderivanov_2

Призоваваме ви да подпишете международната подписка за опазване на Национален парк Пирин от планове за неговото застрояване и извършване на стопански сечи. Моля, споделете с вашите приятели от България (линк) или чужбина (линк). Подпиши се тук!   Повече за плановете за управление на Пирин, Рила и Витоша може да прочетеш тук и тук.

Проект за План за управление на НП Пирин – последна версия

27

В момента Министерство на околната среда и водите ревизира плановете за управление на Пирин, Рила и Витоша и ги връща за доработка от страна на подизпълнителите. Опитваме се да следим процеса отблизо и да ви информираме своевременно какво се случва. Междувременно споделяме линк към последната версия на проекта за актуализация на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, защото в интернет могат да се намерят няколко версии. Следете ни тук и във фейсбук, за да се информирате какво се случва с

Докъде са плановете за Пирин, Рила и Витоша?

Страшното езеро, Рила

Планове за управление на националните ни паркове – защо са важни? Планът за управление (ПУ) има статут на закон в парка. Той урежда основната философия за развитие на парка, като приоритетна задача е съхраняването на биологичното и ландшафтно разнообразие. В ПУ се посочва например в кои територии се ограничава въздействието на хората, кои са туристическите маршрути, къде може да се изгражда туристическа инфраструктура, кои са нормите за извършване на различни дейности в парка и т.н. ПУ се използва всеки ден,

Дядо Коледа и неговите борчета

DSCN1530

На 19-ти декември дядо Коледа остави временно работилницата с подаръци, за да помогне на пет борчета от Пирин, Рила и Витоша в мисията им да защитят своите планини.Целта на уличното представление на Прозрачни планини е да привлече вниманието на обществото и управляващите към проблемите с плановете за управление на двата национални парка – Пирин и Рила и природния парк Витоша. В днешния празничен ден споделяме с вас снимките на всички, които доброволно и с желание се снимаха с посланията на

Кампания „Планини“

IMG_5309_ps

Кампания „Планини“ има за цел да информира възможно най-широк кръг от хора за проблемите пред трите величествени планини на България – Пирин, Рила и Витоша. От 2014 г. активно се актуализират плановете за управление на трите парка – Пирин, Рила и Витоша. И някак вероятно неслучайно трите планини са апетитни дестинации за ново строителство и така нареченото „развитие” на ски спорта. Въпреки че законът изисква на всеки 10 години да се актуализират действащите планове за управление на всички защитени територии, в момента се

Какво казва законът за забраната за строителство в Националните паркове?

11

По-надолу ви представяме юридическия анализ на адвокат Александър Коджабашев на чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии, който се отнася до забраните за строителство в границите на Националните паркове. Подзаглавията, подчертаните и удебелените изречения са от екипа на Прозрачни планини.   Докладът следва да отговори на въпросите: 1. Разрешено ли е строителството на нови пътища или нови спортни съоръжения в националните паркове? 2. Какво се има предвид под съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на

Подай своето становище за Пирин бързо и лесно

Кой може да изготви становище? Всеки гражданин, без непременно да бъде специалист в дадената област, или представител на институция/ организация – неговото становище трябва да бъде взето предвид от тези, които изготвят плана. Как и къде се подава становище? Становището трябва да е писмено и да се подаде до възложителя – Дирекцията на Национален парк „Пирин“, лично срещу входящ номер или по пощата с обратна разписка на адрес: гр.Банско, ул. „България“ № 4, ДНП Пирин, след което по телефон (тел.:

Процедура за подаване на становище към Плана за управление на парк Пирин

cover

КАК СЕ ПОДАВА СТАНОВИЩЕ ПО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК   Какво изисква законът? Обществените обсъждания се организират от изпълнителите, които: обявяват в един централен вестник и чрез местни средства за масово осведомяване най-малко 20 ни предварително датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където проектът е на разположение на заинтересуваните; поставят съобщения на видно място в съответните общини в същия срок; уведомяват писмено заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институции в същия срок.   Изпълнителите:

Обществено обсъждане за Пирин

cover

А ти защо обичаш Пирин? Коалиция „За да остане природа в България“ организира обществено обсъждане на Плана за управление на Национален парк „Пирин“. Срещата ще се проведе на 7 юли /вторник/ от 16:00 до 20:00 ч. в зала МАТИ-Д (пл. България 1, НДК) София. Във връзка с приемането на Актуализиран план за управление на НП „Пирин“ 2014 – 2023 г. и текущите обществени консултации Коалиция „За да остане природа в България“ организира обществено обсъждане на проекто-плана в гр. София. Коалицията отправя

Какви промени се готвят в устройството на НП „Пирин“

Pirin infografika

На много хора им е трудно да направят връзката между опазването на горите и тяхното лично здраве или между опазването на даден обект, защитен от Юнеско и икономическата полза за тяхната община. Понякога, дори когато един природен проблем стане видим за обществото, той все още остава неразбираем. Затова от Прозрачни планини решихме да представим по възможно най-ясния начин един от аспектите на разширението на зоната за туризъм в национален парк „Пирин“ и неговото негативно влияние. Надяваме се цифрите и връзките

« Older Entries