Архив по категории: НП Централен Балкан

Какво казва законът за забраната за строителство в Националните паркове?

11

По-надолу ви представяме юридическия анализ на адвокат Александър Коджабашев на чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии, който се отнася до забраните за строителство в границите на Националните паркове. Подзаглавията, подчертаните и удебелените изречения са от екипа на Прозрачни планини.   Докладът следва да отговори на въпросите: 1. Разрешено ли е строителството на нови пътища или нови спортни съоръжения в националните паркове? 2. Какво се има предвид под съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на

Защо не беше одобрен плана за управление на НП Централен Балкан?

19

На 5 март Висшият екологичен експертен съвет (ВЕЕС) върна за преработване актуализирания план за управление на Национален парк „Централен Балкан“. На заседанието присъства един представител на Коалиция „За да остане природа в България“ и инициативата „Прозрачни планини“ – Андрей Ралев.   Заседанието на ВЕЕС се състоя 11 месеца след внасянето на плана за одобрение в МОСВ и 12 месеца след общественото обсъждане (11 март 2014). Кирил Георгиев от колектива, разработил документа, каза, че това е актуализиран план за управление, който се основава на сега