Архив по категории: ПП Витоша

Позицията на Прозрачни планини за Витоша

IMG_2780

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОПОС“ ПРИ МОСВ КОПИЕ ДО: МЕДИИ ПОЗИЦИЯ НА „ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ“ относно избор на изпълнител за реализиране на обществена поръчка с предмет „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., вкл. разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на ПП „Витоша“ с възложител Дирекция на Природен парк „Витоша“.   На 9.12.2014 г. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ подписа договор за изработване

ЗаВитоша предлагат въпроси за проучване относно новия план за управление на парка

Торфено бранище

Планът за управление на най-стария парк в България – Витоша изтича тази година. Това е документът, чрез който се определя как ще се развива паркът през следващите 10 години, какви да бъдат нормите и режимите на ползване за туристите, местните, учените, инвеститорите и др. В момента Дирекцията на природния парк е в процес на изготвяне на план за управление за периода 2015-2024 г. Това включва провеждане на социологическо проучване сред софиянци. Гражданска група ЗаВитоша, една от местните групи към инициативата Прозрачни

Recent Entries »