Архив по категории: Планини

Националният парк като марка за качество

Снимка: http://www.dolomitipark.it/

Освен територия на уникално разнообразие на растителни и животински видове, които се нуждаят от опазване и съхранение, Националният парк трябва да разпознава и своето културно, антропологично и икономическо значение за района. В следствие е важно изграждането на взаимовръзка с местното население, при която паркът е ангажиран в културните традиции и поминъка му, а то от своя страна е склонно да оказва съпричастност и подкрепа в дейностите му по опазване на околната среда. Едно от предложенията на Прозрачни Планини за начините,

Парк за Пример: Национален парк Ваноаз

vanoise-15

Разположен в района на Rhône-Alpes в източна Франция, област Savoie, Национален парк Ваноаз (Vanoise) е създаден през 1963 г. с цел предотвратяване изчезването на алпийския козирог и допълващ дейностите на италианския си съсед Национален парк  Гран Парадизо (Gran Paradiso) по опазването на този вид. Алпийският козирог е и символът на парка. Ваноаз е с изключително планински облик. На неговата територия се намират над 100 върха с над 3 000 м.н.в. Площта на централната – защитената – зона е 535 км², а

Националните паркове във Франция

France

Националният парк е място с удивителната комбинация от геология, биоразнообразие, живописност, динамика на екосистемите и човешка дейност. Определянето на една територия за Национален парк показва желанието на държавата да изтъкне това място на национално и международно ниво, да изпълни образцова и цялостна политика по съхранението и управлението й, както и да образова, да предоставя възможностти за отдих и да опазва наследството й за бъдещите поколения. Франция има 10 национални парка, чиято цел е както изтъкването на най-доброто от природните дадености на

Програмите и проектите в Плана за управление на Пирин

Bansko 230

В Плановете за управление са включени програми и проекти, които са  пряко свързани с целите на парка. Предложените списъци от програми, проекти и конкретни задачи трябва да допълват зонирането като средства за постигане целите на управлението. Oписаните в документа програми и проекти дават насока на дейностите в парка през десет годишния период, за който той се изготвя. Предложените програми и проекти са групирани в различни направления в съответствие с идентифицираните генерални цели. Във всяко от направленията са посочени приоритетни сфери

Прозрачни планини: За Пирин

_facebook_portada

През есента на миналата година решихме, че е крайно време да разкажем за нашата инициатива Прозрачни планини на повече хора. Не след дълго се появи и повод да измислим как точно да го направим. Това бяха Дните на предизвикателствата. Решението беше взето бързо – ще правим видео. Веднага започнаха и въпросите: „Как за Прозрачни планини? Ще е сложно. Ще е скучно.”, „Ами бюджет?”, „А екип?”, „Кой ще участва?”. Относно бюджета беше ясно – имаме скромна сума, която вместо за стандартните

Парк за пример: Национален парк Баварска гора

До средата на 19-ти век рисове напълно изчезват от Бавария. Видът е реинтродуциран отново в района на Национален парк Шумава в Чехия през 80-те години.  Днес  двата национални паркове Баварска гора и Шумава представляват ключово местообитание за редкия вид, като от там животните се разпространяват и в нови райони.

Снимка: Nationalparkregion Bayerischer Wald / Manfred Delpho

Целта на националните паркове по света е да запазят непокътнати пейзажи, да предоставят на посетителите възможността да се докоснат до дивата природа, да я опознаят и да разберат как тя функционира. Екосистемите в националните паркове трябва да бъдат оставени да се развиват без намеса на човека. Въпреки това  националните паркове не съществуват в изолация, а имат множество екологични и социално-икономически връзки с околните територии. Понякога целите в различните области си противоречат една на друга. Затова една от функциите на Плановете за

Kaкво му е устойчивото на устойчивия туризъм?

1492506_1438646526347880_245158571_o

През последните няколко десетилетия туризмът претърпя сериозен растеж и се превърна в един от най-бързо развиващите се сектори на икономиката в света. Отраслът е отговорен за 9% от световния БВП. Тази динамика съвсем логично го превърна в ключов двигател за социално-икономическото развитие на много държави по света.  Вече не съществува съмнение и по отношение на потенциала на този сектор за осъществяване на фундаментални икономически, екологични и социално-културни промени. Развитият туристически сектор означава създаване на работни места, намаляване на бедността, както

Природозащитници изискват от МОСВ да преразгледа обществената поръчка за план за управление на Пирин

Press conference_22122014

На 22 декември 2014 г. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и платформите за дебат и участие „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ проведоха конференция за медиите, в която разясниха нарушенията на законите, които се извършват с подготвяния нов план за управление на Национален парк „Пирин“. Природозащитниците изискаха, с цел да се спази българското и международното законодателство, предлаганият проект за План за управление на НП „Пирин“ да бъде преразгледан, като настоящата обществена поръчка бъде

Зонирането в Плановете за управление

Bansko

Плановете за управление имат силата на закон във всяка защитена територия. В тези документи трябва ясно да са посочени приоритетите, нормите, зоните и режимите в нея. Като водещ за работата навсяка паркова дирекция, Планът за управление дава отговор на всеки въпрос, свързан със зонирането и правилата в дадена територия. Съгласно закона управлението на защитени територии на първо място  цели опазване на биоразнообразието. Освен със запазването на природата, Плановете за управление и парковата дирекция „са натоварени“ и с отговорната задача да

Неизпълнение на Заданието за разработване на Плана за управление на Национален парк „Пирин“ и бързане с процеса по финализирането му

DSCF1450

Вчера, 27 ноември 2014 г., част от екипа на „Прозрачни планини” присъстваха на семинар за представяне на резултати от проведените проучвания при подготовката на новия план за управление на НП „Пирин“. По време на срещата се разгледа  Част 1: „Описание и оценка на парка“ – Трети модул, която включва описание на характеристиките на парка и околните територии, идентифициране на проблемите и оценка на състоянието на парка.  Нашият извод от срещата е, че до момента изпълнителя на Плана за управление не

« Older Entries Recent Entries »