Архив по категории: Устройство на териториите

Какво казва законът за забраната за строителство в Националните паркове?

11

По-надолу ви представяме юридическия анализ на адвокат Александър Коджабашев на чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии, който се отнася до забраните за строителство в границите на Националните паркове. Подзаглавията, подчертаните и удебелените изречения са от екипа на Прозрачни планини.   Докладът следва да отговори на въпросите: 1. Разрешено ли е строителството на нови пътища или нови спортни съоръжения в националните паркове? 2. Какво се има предвид под съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на

Пробват тайно да разрешат ново строителство, лов и дърводобив в Национален парк Пирин

Bansko 230

София, 17 декември 2014 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ и платформите за дебат „Прозрачни планини“ и „Зелени закони“ предупреждават, че в подготвяния нов план за управление на Национален парк Пирин се разрешават ново строителство на ски съоръжения, пътища и писти, добива на дървесина за пари, лова и пързалянето с моторни шейни.   Всичко това е забранено от Закона за защитените територии и решенията на ЮНЕСКО – Пирин е част от

Планове за управление на националните ни паркове – Защо са важни?

Пирин, сн. Магдалена Кирчева

Плановете за управление имат статут на закон в парка. Те са ключови документи, които  определят дългосрочната визия и стратегия за опазване и развитие на дадена защитената територия. Тези планове трябва да предлагат действия за ефективно и природосъобразно управление  и устойчивото ползване на парковите ресурси. Те предлагат и набелязват балансирани мерки за разрешаването на конфликти между основната цел на плановете от една страна, а именно – опазване на природата, и развитието на туризма и местната икономика от друга. За целта в

Конкурс за Директор на ПП „Българка”. Оценете сами!

ПП Българка

На 7 август от 10:00 ч. в Изпълнителна агенция по горите се състоя тестът и събеседването с двамата кандидати за директори на Природен парк „Българка“ – Али Алиев и Йордан Марков. Комисията се състоеше от: д-р инж. Ценко Ценов – и.д. директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ – председател; Христо Христов – директор на дирекция „Инвентаризация и промени в горските територии“, Тодор Богомилов – и.д. директор на дирекция „Административно правно и информационно обслужване“, Александър Фердов – главен експерт човешки

Конкурс за Директор на ПП „Русенски Лом”. Оценете сами!

product_image

На 2 юли 2014 г. внесохме писмо до Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с желание представител на Прозрачни планини да присъства по време на конкурсите за директори на природните паркове „Русенски лом“ и „Българка“. След 3 седмици звънене по телефоните, прехвърляне на писмото между дирекциите на агенциите, в петък 18-ти в 16:13 получихме информация за датите и часовете на конкурсите. На 21 юли (понеделник) от 10:00 в стая 551 се състоя тестът и събеседването с двамата кандидати за директори на

Питаме ви за Пирин и плана за управление!

27

По-надолу ви задаваме няколко въпроса за плана за управление на Национален парк „Пирин“. Обръщаме внимание, че отговорите нямат за цел социологическо проучване, а по-скоро служат, за да поставим начало на дискусия по темата! Благодарим ви за отделените минути! Loading…